info@wijputten.nl

Nieuws

Kascontrole

Geplaatst op 4 januari 2015

Gisteren voerden Edwin Luijt en Ingeborg Hovind kascontrole voor Wij Putten uit bij Arap-John, de penningmeester. Dat is belangrijk in elke vereniging dat de penningmeester ook gecontroleerd wordt en dat de kascontrolecommissie verslag kan uitbrengen op een algemene ledenvergadering. Maar waarom dat op de website zetten?

kascontrole


We hebben in Putten wat nieuws….
De politieke partijen in Putten moeten verantwoorden wat ze met hun ontvangen fractievergoeding doen. Dit mag bijvoorbeeld niet aangewend worden voor campagneactiviteiten of promotiemateriaal.  Deze transparantie is overeengekomen in het coalitieakkoord. Zelfs college van B&W zal haar declaraties in openbaarheid gaan brengen.
Omdat Wij Putten een groot voorstander is van deze transparantie willen we ook als eerste in de openbaarheid brengen wat Wij Putten ontvangt en wat we met dat geld doen.

Wij Putten ontving van de gemeente over 2014 het bedrag van € 347,36.
In de boekhouding van Wij Putten hebben we opgenomen de volgende fractiekosten:
Faktuur Stroud 13 mei € 47,50
Faktuur Stroud 15 oktober € 199,20
Totaal € 246,70

We houden dus iets meer dan € 100 over. Nou ja… over….???
We hebben bankkosten van € 124,21 per jaar… of wat denk je van websitehosting en onderhoud? Die kosten hebben we echter bij Wij Putten als verenigingskosten aangemerkt dus ja… Wij Putten houdt geld over van de ontvangen fractievergoeding. 

Nu wordt de vraag…. mogen we het restant doorschuiven naar een volgend jaar (2015) of moeten we terugstorten?
Arap-John is heel benieuwd naar jullie mening…..