info@wijputten.nl

Nieuws

Internet in het Buitengebied?

Geplaatst op 17 april 2012

De digitale snelweg is in het buitengebied van Putten een bescheiden zandpad en de gemeente doet weinig of niks om daar verandering in te brengen. Dat was de boodschap die een delegatie van Wij Putten meekreeg bij een bezoek aan de Initiatiefgroep glasvezel buitengebied, afgelopen vrijdag 13 april.

Drie van de initiatiefnemers van deze club, Wim de Vette, Jan van de Kraats en Gert van Winkoop, legden uit dat de wethouder hun verhaal weliswaar welwillend aanhoort, maar vervolgens stelt dat het een zaak van een civiel bedrijf is. Ofwel: de gemeente heeft er niks mee te maken. Toch hebben zijn het gevoel dat de gemeente wel wat meer had kunnen doen om het bedrijf te overtuigen. Een ambtenaar zou zich vanaf 1 april met de kwestie bezig gaan houden, maar daar heeft de initiatiefgroep nog niets van vernomen.
Volgens de initiatiefgroep kost de aanleg van glasvezel in het buitengebied zo’n 1,6 miljoen euro. Maar gezien de kosten die de gemeente maakt voor sport, moet dit kunnen, vindt de initiatiefgroep. Zelf betalen is nauwelijks of geen optie, want de kosten zouden voor iedereen verschillend zijn. Men overweegt nu om burgerlijk ongehoorzaam te worden en geen OZB meer te betalen, om zo de gemeente te dwingen in actie te komen.

Dat het niet best is gesteld met de internetsnelheid, bleek overigens uit een demonstratie van Gert van Winkoop, die liet zien dat de downloadsnelheid op dat moment 546 kB per seconde was en dat het wel 10 tot 15 seconde duurde voor de site van Wij Putten er stond. Vooral dat laatste is natuurlijk onverteerbaar. Wij Putten heeft toegezegd de kwestie in de fractie te gaan bespreken.

Uit het verslag van de commissie middelen van 17 Maart:

Investeringsagenda Gelderland
Henri Luitjes van Wij Putten vraagt of de gemeente iets kan doen om de provincie te overtuigen het geld van de volgende ronde te gebruiken voor glasvezel in het buitengebied. Wethouder Gerritsen antwoordt dat hij volop gesprekken voert over dit onderwerp. De provincie Gelderland heeft aangegeven niet substantieel (financieel) bij te dragen. Er wordt nu gekeken naar andere mogelijkheden, maar omdat de gemeente Putten voorloper is gaat het moeizaam.