info@wijputten.nl

Nieuws

Wij Putten wil meer tijdelijk huisvesting op recreatieparken

Geplaatst op 4 november 2021

Hoe komt het dat bijna niemand gebruikmaakt van de mogelijkheid om tijdelijk op een recreatiepark te wonen?

Dat wil Wij Putten graag weten van het college. In 2020 waren slechts zestien recreatieverblijven bewoond, zo blijkt uit gegevens van het college.

Tijdelijk op een recreatiepark wonen is voor bepaalde doelgroepen onder voorwaarden toegestaan, sinds de gemeenteraad dit in september 2019 heeft besloten. Het gaat dan om mensen met een maatschappelijke binding die er als starter op de woningmarkt niet tussen komen, of om mensen met problematische privéomstandigheden, zoals een scheiding of schulden. Ook mensen die hun huis moeten verlaten voordat een nieuwe woning beschikbaar is komen in aanmerking.

Achtergrond van het raadsbesluit was dat hiermee de recreatieondernemers extra financiële ruimte konden krijgen om in hun parken te investeren en tegelijkertijd iets gedaan kon worden aan het schrijnende tekort aan woonruimte. Op verzoek van Wij Putten heeft de gemeenteraad een aantal beperkende voorwaarden geschrapt, zodat ieder park in Putten 10 procent van zijn recreatieverblijven mag inzetten voor tijdelijke bewoning voor de periode van drie jaar.

Naar nu blijkt worden er slechts zestien recreatiewoningen bewoond, op zeven parken. “Terwijl er in theorie twee- tot driehonderd recreatiewoningen beschikbaar kunnen zijn”, zegt raadslid Herman Luitjes van Wij Putten. “In dat licht is zestien wel heel weinig.” Om die reden wil Luitjes van het college weten hoe het college aankijkt tegen de ‘score’ van zestien recreatieverblijven en of dit beeld inmiddels is veranderd. Ook wil Luitjes weten of het college het lage aantal kan verklaren. Tot slot vraagt Luitjes het college hoe meer recreatiewoningen in deze tijd van schaarste voor tijdelijke huisvesting beschikbaar kunnen komen.

Zie ook https://bit.ly/2YfTHAv  Agendapunt 11