info@wijputten.nl

Nieuws

Huishoudelijke hulp

Geplaatst op 10 juli 2013

 

De mens centraal en daarom mag er gerust € 100.000 bij. Dat zijn teksten die we op 6 juni van de lokale CDA in Putten horen als het gaat om zorgtaken. Henk Brinkman noemt het in zijn artikel (Puttenaer) ‘op zijn zachtst gezegd naïef’.

Maar hoe groot is de verbazing dat amper een week later, diezelfde CDA-fractie wil bezuinigen op de huishoudelijke hulp door de minimale tarieven waartegen deze hulp mag worden verstrekt te willen verlagen met ruim 5%. Door die verlaging komt het uurloon van iemand die huishoudelijke hulp verstrekt mogelijk onder de € 10. Het college gaf aan dat niet te willen, omdat de kwaliteit van die huishoudelijke hulp dan onder druk komt te staan. Ervaren mensen moeten wellicht plaatsmaken voor goedkopere en iedereen weet wat dat kan beteken.

Tijdens een van mijn gesprekken in de wijk gaf iemand aan dat bezuinigen op huishoudelijke hulp wellicht voor hem betekende dat hij niet langer meer zelfstandig kon blijven wonen. Huishoudelijke hulp raakt de mens en is daarom niet een onderwerp om er de ene week het een over te zeggen en de andere week het tegenovergestelde te doen.

Afgelopen woensdag is er in de Puttenaer ook een artikel hierover verschenen.

Henri Luitjes

banner_huishoudelijk

Vervolg

Bij een nieuwe aanbesteding moet de raad de basistarieven inkoop huishoudelijke hulp vaststellen. Het voorstel van het college om de tarieven van huishoudelijke hulp met signalering vast te stellen op 19,91 en voor huishoudelijke hulp met signalering en andere ondersteuning/ organisatie vast te stellen op 23,98 zullen wij steunen.

In het voorstel van het college ligt er al een verlaging van de tarieven wat al een besparing geeft van bijna 187 duizend euro op een totaal van 1,8 miljoen dat is een besparing van 10%. Maar nee deze besparingen zijn volgens enkele fracties nog niet genoeg want vooral het CDA wil de thermostaat dus de uurtarieven nog lager zetten.

Er is nu een goede samenwerking tussen gemeente en leverancier er zijn duidelijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden er is een heldere communicatie en uitwisseling van informatie. Willen we dit alles op het spel zetten om het onderste uit de kan te willen en dit alles over de rug van de WMO client!!!! Want ja niet alleen de huishoudelijke hulp die straks voor een uurloontje van tussen de 9 en 10 euro moet gaan werken is hier de dupe van maar voornamelijk de client die de hulp ontvangt zal hier zeker de gevolgen van ondervinden.

De huishoudelijke hulp die soms al jaar en dag bij mensen over de vloer komt is zoveel meer dan de schoonmaakster ze zijn het lichtpuntje van de week, een maatje, iemand waar je even tegen aan kunt kletsen en je zorgen mee kunt delen. Iemand die grote klusjes voor je doet die je zelf niet meer kunt maar juist ook die kleine dingetjes voor je doet. Al is het maar een brief voor je op de post doen of een boodschap voor je mee nemen (en dat meestal ook nog in hun vrije tijd). Mijn fractie heeft grote bewondering voor deze mensen die werkzaam zijn als huishoudelijke hulp voor de WMO client.

En wat schetst onze verbazing dat GB, VVD en zelfs SGP onder leiding van het CDA in deze het onderste uit de kan willen en de tarieven nog lager willen vaststellen. Als we dan de uitspraak van dhr. van Dijk van het CDA in de kadernota ernaast leggen waarin hij zegt dat niet het budget leidend moet zijn maar dat de mens en zijn zorgbehoefte centraal moet staan zijn wij het spoor volledig bijster.

De fractie van Wij Putten vindt dit onvoorstelbaar en krijgt er een nare smaak van want wij zijn er van overtuigd dat als we de tarieven nog lager vaststellen dan in het voorstel van het college het personeel zwaar onder druk komt te staan en de kwaliteit niet meer geleverd kan worden omdat ervaren krachten vervangen zullen worden door onervaren krachten met als gevolg dat de WMO client steeds wisselende hulpen over de vloer krijgen en zich eerder hulpelozer en eenzamer zullen voelen.

En dan kan dhr. van Dijk wel zeggen dat er zwaar weer aan komt en daarom de thermostaat een graadje lager moet maar dan mag de fractievoorzitter van het CDA die thermostaat persoonlijk bij de WMO client lager gaan zetten want de fractie van Wij Putten zal dit zeker zolang het niet tot de uiterste noodzaak behoort niet doen.
Wij laten deze mensen niet in de kou zitten.

Wilma van Voorst-Ruiter