info@wijputten.nl

Nieuws

Huishoudelijke hulp

Geplaatst op 6 maart 2016

In schriftelijke vragen aan het college heeft de fractie van Wij Putten aangedrongen op duidelijkheid rond de huishoudelijk hulp in Putten. “Cliënten hebben al zorgen genoeg en verkeren al tijden in onzekerheid”, zegt Herman Luitjes van de fractie van Wij Putten.

De onzekerheid is ontstaan doordat thuiszorgorganisatie TSN in financiële moeilijkheden is gekomen en doordat Vérian besloten heeft de werkzaamheden per 1 juli van dit jaar in Putten te stoppen, omdat deze thuiszorgorganisatie geld toelegt op de zorg. Dat betekent dat het werk moet worden overgenomen door andere organisaties. “De gemeente Barneveld is bijvoorbeeld in zee gegaan met de organisatie Buurtzorg, maar wat er in Putten gaat gebeuren, is nog onduidelijk”, zegt Luitjes. “We hebben hier de afgelopen maanden regelmatig vragen over gesteld, maar we krijgen geen duidelijke antwoorden. Het college mag de raad wel wat beter informeren en ook betrekken bij het vinden van een oplossing voor dit vraagstuk.”
Wij Putten vindt het vooral belangrijk dat cliënten van de thuiszorg zoveel mogelijk dezelfde mensen over de vloer krijgen, als die er nu aan de deur komen. Dat kan, als de nieuwe aanbieder bereid is deze mensen in dienst te nemen. “Het mes snijdt daarbij aan twee kanten”, zegt Luitjes. “De cliënten behouden de zorg waarmee ze inmiddels vertrouwd zijn en de Puttense huishoudelijke hulpen houden zo hun werkzekerheid.” Tot nu toe heeft het college aangegeven deze zekerheiden niet te kunnen garanderen, maar deze wensen ‘mee te nemen’ in het overleg met nieuwe aanbieders. “Dat is ons veel te vrijblijvend”, stelt Luitjes.
Hij wil overigens ook van het college weten of de financiële cijfers van 2015 al beschikbaar zijn. Het ziet er naar uit dat Putten het afgelopen jaar geld heeft overgehouden. “Ermee rekenend dat staatssecretaris Van Rijn heeft toegezegd dat er nog extra geld op tafel komt voor de huishoudelijke hulp, is duidelijk dat dit het probleem niet kan zijn.”
Wij Putten heeft het college gevraagd om de vragen mondeling te beantwoorden in de raadsvergadering van donderdag 10 maart.