info@wijputten.nl

Nieuws

Hoeveel mensen zijn eigenlijk de dupe?

Geplaatst op 30 oktober 2016

Waarom verlaagt Putten de drempel voor de WMO-zorg niet, zoals het college heeft beloofd? Dat is kern van vragen die Wij Putten aan het college heeft gesteld.

Achtergrond is het gegeven dat de gemeente Putten in 2015 maar liefst 2,1 miljoen euro van het budget voor de WMO heeft overgehouden. Voor Wij Putten was dat in juni de reden om tegen de WMO-verordening 2016 te stemmen, waarin de drempel voor mensen die zorg nodig hebben nog verder werd verhoogd. Bovendien was het aanleiding voor het houden van een dorpsgesprek met betrokkenen, op 4 oktober.
Naar aanleiding van dit gesprek heeft Wij Putten een aantal vragen aan het college gesteld, ook al omdat het college heeft beloofd te blijven investeren in een laagdrempelige toegang tot een kwalitatief goede zorg. Om te beginnen heeft de partij vragen over de eigen bijdrage: Putten hanteert een systematiek waarbij deze kan oplopen tot aan de kostprijs. In dat geval betalen mensen dus alles zelf. Waarom heeft Putten niet gekozen voor een vergoeding op basis van normbedragen?

Keukentafelgesprek

Uit het dorpsgesprek werd verder duidelijk dat een vergoeding voor het gebruik van de eigen auto voor een aantal mensen volgend jaar komt te vervallen. Dat scheelt hen ongeveer 700 euro per jaar. Wij Putten wil graag weten: vanwaar verdwijnt deze vergoeding? En waarom weet de gemeenteraad hier niets van? En hoeveel mensen zijn eigenlijk de dupe?

Tot slot zet Wij Putten vraagtekens bij de betaling van werknemers in de huishoudelijke hulp. De tarieven zouden zijn gedaald van 14,50 tot 11,53 euro per uur, wat een inkomensdaling van 200 euro per maand kan betekenen. Ook wat dit punt betreft wil Wij Putten weten hoe het precies zit, om hoeveel mensen het gaat en waarom de gemeente Putten hiertoe heeft besloten, zonder dit voor te leggen aan de gemeenteraad.
Wij Putten heeft het college gevraagd mondeling op de vragen in te gaan. De kwestie komt ook aan de orde in aflevering 13 in de videoreeks ‘Waar is Rien?’