info@wijputten.nl

Nieuws

Hier is Rien #03

Geplaatst op 10 maart 2023

Rien legt uit dat het risico reëel is dat Putten voor langere tijd ‘op slot’ gaat. Daarom diende Wij Putten de motie in ‘Overgangsgebied rondom Natura-2000 gebieden’.
Helaas heeft ons voorstel, onze zorgen kenbaar te maken na de provinciale verkiezingen op 15 maart, aan de formateur en provinciale partijen, het niet gehaald in de gemeenteraad.
Dat is jammer voor Putten.

Klik HIER voor de inhoud van de motie en klik HIER voor de kaart.