info@wijputten.nl

Nieuws

Helderheid over handhavingsbeleid

Geplaatst op 1 september 2018

Wij Putten wil graag weten hoe de gemeente te werk gaat bij het handhavingsbeleid en het innen van dwangsommen. De partij heeft het college daartoe een aantal schriftelijke vragen gesteld.

Aanleiding is de publicatie van het jaarverslag van de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Putten, waarin de commissie aangeeft dat termijnen bij het opleggen van een dwangsom soms worden verlengd. Het gaat daarbij om handhavingszaken, bijvoorbeeld in het geval van het illegaal bewonen van een recreatiewoning, waarbij de gemeente met een dwangsom de overtreder dwingt om binnen een gestelde termijn een einde te maken aan de overtreding.
De bezwarencommissie adviseert het college in het jaarverslag om de termijnen niet meer te verlengen, maar om in plaats daarvan tijdelijke vergunningen af te geven. Wij Putten wil graag van het college horen of dit advies van de commissie wordt overgenomen. “Volgens de commissie zou dat de rechtszekerheid van de burger ten goede komen en dat spreekt ons aan”, zegt fractievoorzitter Herman Luitjes van Wij Putten.
Ook wil Wij Putten weten wat er gebeurt als een overtreding niet binnen de gestelde termijn wordt beëindigd. Gaat de gemeente dan altijd de dwangsom innen, of zijn er ook uitzonderingen mogelijk? Gebeurt dit ook in de praktijk? Zijn ook hier spelregels voor, of wordt er per geval beslist? “Het opleggen van een dwangsom is voor mensen die het aangaat een pittige maatregel”, zegt Luitjes. “Daar past geen willekeur bij. Daarom willen we zo veel mogelijk transparantie en helderheid in handhavingsprocedures.”