info@wijputten.nl

Nieuws

Gekakel over de Beitelweg

Geplaatst op 15 november 2015

Vorige maand bleek de raad tot op het bot verdeeld te zijn over een voorstel om een agrarisch bedrijf aan de Beitelweg uit te breiden met twee grote vleeskuikenstallen. ChristenUnie, CDA en SGP stemden voor, maar Wij Putten, Gemeentebelangen en VVD waren tegen. Hoe zit dat?

De betreffende ondernemer is al een paar jaar bezig met de uitbreiding van zijn bedrijf aan de Beitelweg. Het ligt in een zogenaamd landbouwontwikkelingsgebied, waar de landbouw zich onder voorwaarden mag ontwikkelen.
Maar hetzelfde gebied ten zuiden van de Van Geenstraat en ten westen van de sportvelden (Putten-Zuid) is aangewezen als zoekzone voor woningbouw. Sterker nog, op voorstel van Wij Putten heeft de gemeenteraad op 30 april van dit jaar Putten-Zuid aangewezen als het gebied waar we verdergaan met woningbouw, omdat Bijsteren bijna klaar is.beitelweg 7A

Putten mag van de provincie tot 2025 nog ruim achthonderd woningen bouwen. In Bijsteren kunnen op de locatie Rimpeler nog 175 woningen gebouwd worden, maar dan is het echt op. Natuurlijk hebben we inbreidingslocaties in het dorp, maar dat is bij lange na niet voldoende.
Maar waar dan wel bouwen? Waar kunnen straks onze starters, woningzoekers met een urgentie, arbeidsmigranten en vluchtelingen met een status wonen? Wij Putten zegt daarom: nu beginnen in Putten-Zuid. Als we nu beginnen met voorbereidingen in Putten-Zuid, kunnen er over drie tot vijf jaar woningen worden gebouwd.beitelweg 7street

En daarmee hebben we de kern van het meningsverschil over de Beitelweg te pakken. ChristenUnie, CDA en SGP hebben het vooral over het uitbreidingsverzoek van de agrariër om meer dieren te houden. Wij Putten kijkt vooral naar de woningbouwmogelijkheden in ons dorp. Door de aanwezigheid van het bedrijf in zijn huidige vorm, kunnen minimaal vijfhonderd woningen in Putten-Zuid niet gebouwd worden.
Wij Putten vindt het kapitaalsvernietiging als daar nu tonnen worden geïnvesteerd in uitbreiding. Zeker als je binnenkort wil starten met de voorbereidingen voor woningbouw. Daarom stelt Wij Putten dat de gemeente met de ondernemer niet moet praten over uitbreiding van zijn bedrijf, maar over de verplaatsing ervan. In het belang van de ontwikkeling van ons hele dorp in de komende jaren!