info@wijputten.nl

Nieuws

Fractie bezoekt Pastorye

Geplaatst op 11 juni 2011

Rond 10 uur druppelt de fractie van Wij Putten binnen. Op de koffie bij de bewoners van de Pastorye. De bewoners hebben de koffie al klaar staan en zoals met Jaap Dekker afgesproken neemt Wij Putten iets lekkers mee. Na een korte introductie komt, aan de hand van gestelde vragen, een levendige discussie los. De eerste vraag die ik voor mijn kiezen kreeg ging over de nieuwe burgemeester en het vrouwen standpunt van de SGP. Daarna werden veel vragen gesteld over de Engweg, zoals:

1.Geluidsoverlast door vrachtwagens, die veelal een deel van de vluchtheuvels meenemen. Met alle goede wil kunnen deze vrachtwagens niet anders vanwege de moeilijke bochten in combinatie met hun lengte.
2.Het vrachtverkeer neemt toe, het gaat dan niet om de vrachtwagens die in het centrum moeten zijn maar vooral het verkeer dat de Engweg gebruikt als doorgaande weg. Is het daarom mogelijk de Engweg te ontlasten van doorgaand verkeer?
3.In het verlengde daarvan de vraag dat de achterstraat nu niet uitkomt op de rotonde met de Voorthuizerstraat maar via de Kerkstraat uitkomt op de Engweg. Door de achterstraat wel te verbinden met de rotonde bij de apotheek komt dit verkeer niet langer uit op het onhandige punt tegenover de Pastorye.
4.De Engweg wordt door de bewoners gezien als een enge weg. Gevaarlijk voor fietsers en lastig voor voetgangers om over te steken. Richt de weg anders in en maak deze veiliger voor fietsers.

5.Waarom moesten de bloembakken weg. Een bezuiniging, die niet door de bewoners wordt begrepen?

Wij Putten zegt toe deze punten mee te nemen in de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Zaken. Het toeval wil namelijk dat de reconstructie van de Engweg juist nu op de agenda staat. Wij Putten geeft daarom aan dat juist nu het moment is om de wensen kenbaar te maken.

Ook kregen we veel vragen over het parkeren van de auto’s van de bewoners achter het pand van de Pastorye. Al snel bleek dat het hier gaat om particulier terrein. Ook bleek dat deze ergernis al tijden duurt maar dat het vooral een zaak is van de eigenaar van het pand, Habiton, om hier samen met de inwoners tot een oplossing te komen. Wilma zal met deze eigenaar contact op nemen om te vragen om samen met de bewoners snel tot een oplossing te komen.

De bewoners hadden ook vragen over diverse andere onderwerpen, zoals:
•Moet juist een gezondheidscentrum in Putten komen op een plek die nu nog heel groen is en waar ‘onze’ jeu de boules banen liggen. Wij Putten geeft aan die zorg te delen en heel voorzichtig wil zijn met het schaarse groen dat nog in het centrum aanwezig is. De bewoners vinden een plek in de nieuwe wijken veel beter.
•De bewoners maken zich ook zorgen of jonge mensen nog wel aan een betaalbare woning kunnen komen.
•Ook kwam er een vraag over parkeerkaart voor gehandicapte. Deze vraag wordt door Wilma verder op gepakt.
•De gemeente verstrekt in het kader van de WMO scoormobielen echter alleen drie wielen terwijl er ook scootmobielen bestaan met vier willen. Voor sommige zijn vierwielen beter omdat deze stabieler zijn zeker als een verhoging opgereden dient te worden. Zou de gemeente ook vierwiel scootmobielen kunnen verstrekken? Wilma pakt dit punt op.
•Wanneer doet de gemeente iets aan dat lelijke pand naast de Hema. Rien geeft hierover tekst en uitleg namelijk dat ieder wel zou willen maar dat wij het hier hebben over particulier eigendom. Laten we hopen dat de eigenaren snel iets met het pand gaan doen bijvoorkeur opknappen.

Rond 11 uur sloten we de bijeenkomst af waarbij Wij Putten van harte werd uitgenodigd om over een jaar weer langs te komen. Naast deze toezegging gaf Wij Putten ook aan om alle toezeggingen ter hand te nemen en daarover de resultaten te melden.

Henri Luitjes