info@wijputten.nl

Nieuws

Flexwonen

Geplaatst op 18 maart 2021

Joyce Kamphuis, van de fractie van Wij Putten diende zojuist samen met Christenunie Putten en SGP Putten een motie in met het verzoek aan het college om nog voor de zomer van 2021 met een concreet voorstel voor tenminste 40 flexwoningen in Putten naar de gemeenteraad te komen en tenminste de helft van het aantal nog dit jaar (2021) te realiseren.

Dit omdat:
• Flexwonen de mogelijkheid biedt om op korte termijn te voorzien in een woningvraag;
• Flexwonen een oplossing is voor mensen die snel huisvesting nodig hebben en daar niet jaren op kunnen wachten;
• De woningvoorraad vrij snel uitgebreid kan worden met tijdelijke en flexibele woningen door kortere procedures en omdat de woningen grotendeels in de fabriek worden ‘gebouwd’.
• Daarmee de toegankelijkheid van de woningmarkt op korte termijn wordt vergroot.