info@wijputten.nl

Nieuws

Extra woningbouw en bedrijventerreinen

Geplaatst op 25 augustus 2018

Wij Putten wil dat de provincie Gelderland instemt met de aanleg van zeven hectare bedrijfsterrein en de bouw van jaarlijks honderd woningen in Putten. Dat heeft de partij per brief aan de provincie laten weten.

De fractie van Wij Putten reageert hiermee op de nieuwe Omgevingsvisie Gaaf Gelderland, die de provincie afgelopen maand voor inspraak heeft vrijgegeven. Deze visie is van groot belang voor de woningbouw en aanleg van bedrijfsterreinen in de komende jaren, dus ook voor Putten. Dat een fractie in de raad hierop reageert, is niet gebruikelijk. Maar omdat de gemeenteraad met reces is, is het volgens fractievoorzitter Herman Luitjes de enige manier om het grote tekort aan betaalbare woningen in Putten onder de aandacht te brengen. “We kunnen ook vragen aan het college stellen, maar dan laten we de inspraaktermijn verlopen. Dat schiet niet op”, aldus Luitjes.
In de brief benadrukt de fractie van Wij Putten dat de provincie minder bureaucratische procedures moet hanteren. “Iedereen die de kranten leest, ziet dat er een groot tekort is”, zegt raadslid Joyce Kamphuis van Wij Putten. “Op dit moment staan er op Funda in Putten slechts zeven woningen te koop onder de 250.000 euro. Twee onder optie, twee onder bod en één woning verkocht onder voorbehoud. Dit op een totaalaanbod van 129 woningen. De verhouding is compleet zoek en de starter krijgt geen enkele kans om in Putten te wonen. Een gezonde woningmarkt is van belang om jongvolwassenen in Putten te houden, zodat we ook het voorzieningenniveau op peil kunnen houden. Ook moet er meer ruimte zijn voor nieuwe bedrijven.”
Daarom wil Wij Putten dat de provincie groen licht geeft voor de bouw van jaarlijks minimaal honderd woningen en voor zeven hectare bedrijfsterrein in de komende jaren, zodat Putten kan voldoen aan de vraag van inwoners en ondernemers.


De fractie van Wij Putten hoopt via deze brief in gesprek te komen met het provinciebestuur. Luitjes: “Met de Provinciale Statenverkiezingen op komst in maart 2019 is verstandig om nu je stem te laten horen.” Of de andere partijen in Putten ook gereageerd hebben op de Omgevingsvisie, is niet bekend. De reactietermijn bij de provincie op de Omgevingsvisie is inmiddels gesloten.