info@wijputten.nl

Nieuws

Eropaf: SNMP

Geplaatst op 2 juli 2017

De Stichting Natuur en Milieu Putten (SNMP)
Onlangs spraken we Aart van Dusschoten, Jos Noppen, Atty Heijting, Mark Beekes, leden van de Raad van Bestuur van de SNMP. Doel van Wij Putten is om middels dergelijke gesprekken met verenigingen, belangenorganisaties maar ook bedrijven beter zicht te krijgen op wat in Putten speelt, belangrijk gevonden wordt en wat beter kan.

Zulke gesprekken zijn niet alleen heel erg leerzaam maar ook prettig. Je ziet onderwerpen veelal van een net iets andere kant wat weer meegenomen kan worden naar de raadszaal mocht er ergens besluitvorming over zijn. Vanuit Wij Putten waren daarom Tim Born, Geke Hop, Rien van der Hoek, Jan van Gessel en Arap-John Tigchelaar aangeschoven.

De opening startte stevig. Aart van Dusschoten poneerde als eerste vraag “Hoe groen is Wij Putten?” Aanleiding voor deze vraag is de gedachte die bij SNMP leeft dat het ‘achteruit gaat’.
“Denk aan …. de rotonde bij de Bosrand, het weghalen van bomen aan het begin van de Roosendaalseweg, wat er nu gaat gebeuren met de bomen langs de Stationsstraat, de houtwal die moet gaat sneuvelen voor nieuwbouw in Rimpeler, maar ook het alleen maar planten van zuileiken en geen andere bomen”. Voldoende gespreksstof dus. Vooral als het gaat over bomen, of het zogenaamde bomendorp.
Rien kon uitleggen over het kappen van bomen, dat Wij Putten voor elke boom die in Putten (door de gemeente) gekapt wordt er 1,5 weer terug wil. Geke legde uit welke strijd ze gevoerd heeft om in Rimpeler een duurzame wijk te realiseren en dat het (nu) hoogst haalbare was een BENG status.

Vogelvrij
Het gesprek komt vaak op bomen terug. Is alles wat niet op de bomenlijst staat vogelvrij? Wie ‘bewaakt’ dat er niet teveel gekapt wordt? Rien zal onderzoek doen naar hoeveel er werkelijk gekapt is. Het plan van Wij Putten om (1,5x) meer terug te planten dan te kappen wordt voorzichtig enthousiast begroet. Als er maar gehandhaafd wordt. Herplant moet natuurlijk wel gecontroleerd worden. En laanstructuren moeten behouden worden. Dus niet een laan verminken en ergens anders een bosje terug plaatsen. Nee bomendorp zijn we niet door een baar lelijke bakken te plaatsen op de Voorthuizerstraat maar bomendorp moet je doen!

 

Er wordt gesproken over de stationsomgeving, de bestrijding van de Japanse duizendknoop, het fietspad op de Zeedijk naar Nijkerk, vuurwerk in Natura 2000 gebieden, de zandwegen, een bomenroute, 30 km zones, verstening in het buitengebied en de Bekenstichting. Allemaal terreinen waar de SNMP graag in mee wil denken of minstens een opvatting over heeft.
We vragen ons af of de SNMP wel actief genoeg benaderd wordt door het gemeentehuis. Of ze zich een volwaardige partner voelen in beleidsstukken die hun expertise aangaan. Doet het SNMP veel gevraagd? Of wordt ook wel ongevraagd advies aan B&W gegeven? Inmiddels al veel te laat op de avond concluderen we dat de SNMP best wel vaker benaderd mag worden dus meer als een soort klankbordgroep gezien mag worden.
Op hun beurt houdt de SNMP weer haar bijna 450 leden op de hoogte. Dat doen ze middels ledenvergaderingen, excursies, de website, het blad en op de Mariahoeve en de Ossenmarkt.
We gaan ze dus nog veel tegenkomen, de vrijwilligers van de Stichting Natuur en Milieu Putten.