info@wijputten.nl

Nieuws

Eropaf: Het Puttens Mannenkoor

Geplaatst op 11 juni 2017

“Zelfredzaamheid wordt niet beloond”

Op dinsdag 6 juni 2017 hebben Arap-John, Evert, Geke, Luuk en Tim een bezoek gebracht aan het Puttens Mannenkoor.
We worden warm ontvangen in de bestuurskamer en onder het genot van een kop koffie stellen de aanwezige bestuursleden zich voor. Nico Keuper tijdelijk voorzitter, Berend Dekker adjunct voorzitter, Remko Guliker secretaris, Ot Ruiter 2e secretaris, Rinus van Gelder penningmeester en Wim Termaat 2e penningmeester.

Gezellig samenzijn
Het koor bestaat in 2017 maar liefst 70 jaar, hetgeen zeker resulteert in een gezellig uitje met partners. Momenteel zijn er 30 actieve leden en dat aantal is al langere tijd hetzelfde. De gemiddelde leeftijd is met 71 jaar vrij hoog en men zou ook graag wat verjonging zien. Dat valt echter niet mee omdat er naar het idee van het bestuur weinig initiatieven in Putten zijn om de mannelijke jeugd voor zingen te interesseren. De stemmen die in het koor vertegenwoordigd zijn betreffen 1e en 2e tenor en 1e en 2e bas. Er is 1 lid die ook solo zingt. Het repertoire van het “algemene” koor bestaat voor 80 % uit christelijke liederen.
Op de vraag wat het ultieme doel voor het Puttens Mannenkoor is wordt spontaan geantwoord “gezellig samenzijn”. Tevens wordt er veel plezier beleefd aan de sociale kant, het zingen voor de verzorgingstehuizen als Elim en De Schouw. Ook wordt af en toe met andere koren samen gezongen. Recent is dit nog gedaan met het gospelkoor Born Again. Nico Keuper leeft ook met het idee om een keer met een projectkoor te gaan werken. Een samenstel van verschillende koren en dan bijvoorbeeld een voorstelling met kerstliederen te verzorgen.

Verlies
Als de mannen op dreef komen wordt het zere punt voor het Puttens Mannenkoor aan de orde gesteld. Het onbegrip voor de beperking op de verhuur van hun gebouw. “En daarin speelde Wij Putten een belangrijke rol” aldus Ot Ruiter die er duidelijk geëmotioneerd van raakt. In het verleden zat er helemaal geen beperking op en later werd dit door de burgemeester op 12 keer per jaar bepaald. Echter vanwege het voor alle verenigingen toepassen van de horecaregeling werd dit uiteindelijk teruggebracht naar 6 keer per jaar. Voor het Puttens Mannenkoor een verlies van ruim 600 Euro per jaar. Een en ander betekent dat het koor volledig zelfredzaam dient te zijn aangezien ze ook niet voor subsidie in aanmerking komen. Tip van onze kant is dat er wellicht kansen liggen op het verkrijgen van subsidie bij het zingen voor de verzorgingstehuizen. Advies is niet te bescheiden te zijn naar de gemeente. Laat je horen en kijk wat mogelijk is. Geke vult nog aan dat het goed zou zijn als er een cultuurplan zou komen met specifieke aandacht voor de rol van de verenigingen. Wij Putten wil zich er sterk voor maken dat zo’n plan er komt.

Als afsluiting van ons bezoek worden we voorgesteld aan het koor dat gaat beginnen aan haar wekelijkse repetitie. Wat vooral opvalt is het plezier dat het koor met zingen heeft. Na een aantal liederen gehoord te hebben nemen we afscheid van het Puttens Mannenkoor. Een koor waar Putten trots op mag zijn.

Tim Born