info@wijputten.nl

Nieuws

Eropaf: Huurdersorganisatie

Geplaatst op 2 april 2017

Ook maandag 27 maart stond er weer een eropaf in de agenda’s. Dit keer waren Wilma van Voorst, Matthijs Bonzet en Joyce Kamphuis op bezoek bij de Huurdersorganisatie Putten. De Huurdersorganisatie behartigt de belangen van de huurders van de Woningstichting Putten. Om de leden te betrekken bij hetgeen de Huurdersorganisatie doet worden er bewonersavonden georganiseerd. 24 april aanstaande staat er weer een bewonersavond gepland.

Wij werden deze avond hartelijk ontvangen door voorzitter mevrouw Verbeek en de andere leden. Met elkaar gingen wij het gesprek aan over de grootste kansen en uitdagingen op het gebied van de sociale huursector.

Successen
Leefbaarheid en veiligheid staan hoog in het Vaandel. In de loop der jaren heeft de Huurdersorganisatie diverse grote en kleine problemen opgelost of aan het licht gebracht. Een paar successen van de Huurdersorganisatie in de afgelopen jaren zijn de verlichting in de achterpaden in diverse wijken, het realiseren van een speeltuin in een kinderrijke buurt en het maken van een inventarisatie van slecht onderhouden en verwaarloosde tuinen.

Energiecoaches
Ben Mol en Tiny van der Steen zijn de twee Energiecoaches van de Huurdersorganisatie. Zij komen op aanvraag van een huurder langs om het energieverbruik te inventariseren en de huurder advies te geven om het energieverbruik te verminderen.

Zorgen
Meer in het algemeen maakt de Huurdersorganisatie Putten zich grote zorgen over de onveilige situaties op straat. Met name de slechte trottoirs in het dorpscentrum zijn een doorn in het oog. Trottoirs zijn erg smal, tegels liggen los of de trottoirs zijn slecht begaanbaar door overwoekerende beplanting. Deze situaties zijn met name voor oudere inwoners erg gevaarlijk. Wij Putten adviseert dit soort gevaarlijke situaties aan de gemeente door te geven via de website www.verbeterdebuurt.nl.

Huurdersorganisatie1
Tekort aan woningen
Op het gebied van de woningmarkt constateert men een tekort aan betaalbare huurwoningen. Er zijn lange wachtlijsten, daarom zal de gemeente Putten de komende tijd op zoek gaan naar nieuwbouwlocaties. Ook interessant zijn de locaties geschikt voor meer dan drie bouwlagen. De druk op de woningmarkt neemt ook toe omdat mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen, het duurt veel langer voordat mensen een plek krijgen in een verzorgingshuis. Voor huurders van 55 jaar en ouder is toegankelijkheid erg belangrijk, deze groep is vaak op zoek naar een woning voorzien van een lift en gelegen nabij of in het dorpscentrum. Tegelijkertijd wil je ook jongeren de kans geven op de Puttense woningmarkt, zij zijn gebaat bij goede en betaalbare starterswoningen. Het laatste aandachtspunt is die van de bijzondere doelgroepen, zoals de personen in nood (PIN) en vergunninghouders. Woningen moeten geschikt zijn voor meerdere doelgroepen (creatieve woonvormen) en het liefst levensloopbestendig.
Het laatste aandachtspunt van de avond is het creëren van wijken met een veelvoud aan problemen. In de Woningwet is het passend toewijzen geïntroduceerd waarbij het huurniveau passend moet zijn bij het inkomensniveau. Dit zou kunnen zorgen voor een concentratie van lage inkomens in bepaalde wijken en straten.

Joyce Kamphuis

Huurdersorganisatie2

Oproep: de Huurdersorganisatie Putten is op zoek naar huurders die een actieve bijdrage willen leveren voor de Huurdersorganisatie. U kunt zich melden door een e-mail te sturen naar huurdersorganisatie@hotmail.com.

Meer info op www.hoputten.nl