info@wijputten.nl

Nieuws

Eropaf: in gesprek met Veilig Verkeer Nederland, afdeling Putten – Ermelo

Geplaatst op 22 januari 2017

Heel grote knelpunten op het gebied van de verkeersveiligheid kent Putten niet, of het moet het fietspad langs de Voorthuizerstraat zijn. Dat valt op te maken uit een gesprek dat Wij Putten op donderdag 19 januari heeft gehad met een delegatie van het bestuur van de afdeling Putten – Ermelo van Veilig Verkeer Nederland. De lokale afdeling heeft de focus dan ook niet zo sterk op het signaleren van knelpunten, maar veel meer op het ontplooien van activiteiten.
DSC_1213En dat zijn er vele, zo werd duidelijk uit het verhaal van de delegatie, bestaande uit Tiekje Kortes, Coen van Bemmel, interim-voorzitter Jaap Verburg en penningmeester Coen Hoogland. Zo organiseert de afdeling een hele reeks cursussen op het gebied van de verkeersveiligheid: de e-bikecursus; met een opfriscursus als vervolg; de opfriscursus rijvaardigheid; de fietscursus voor statushouders; de opfriscursus verkeersregels; de opfriscursus scootmobiel en ga zo maar door. Verder is er natuurlijk de jaarlijkse caravankeuring. Ook is de afdeling actief op de basisscholen, met de jaarlijkse fietskeuring, het theoretisch en praktisch verkeersexamen en met het verzorgen van lessen, met name over het verschijnsel dode hoek bij vrachtwagens. Verder streeft de organisatie ernaar dat iedere school tenminste één verkeersouder heeft, iemand die zich specifiek inzet voor de verkeersveiligheid rond de scholen. Maar dat lukt helaas niet overal.
En dat brengt het gesprek gelijk op het belangrijkste knelpunt van de afdeling: het vinden van mensen die zich willen inzetten voor verkeersveiligheid. Dat wreekt zich vooral bij het praktisch verkeersexamen, waarbij vele posten bemenst moeten worden. Zonder waarnemers heeft het examen immers geen zin. Maar dit speelt ook bij de eigen organisatie. Streven is om uit Putten en Ermelo ieder vier bestuursleden te hebben, maar momenteel ontbreken er uit Ermelo twee. Met name de voorzitterspost is vacant. Kenmerkend is dat dat de meeste van de huidige bestuursleden deze functie al vele jaren vervullen.
Wat betreft de samenwerking met de gemeente: die is goed te noemen, met name in Putten. Als er te weinig deelnemers zijn voor een cursus, is Putten niet te beroerd om even een brief naar de doelgroep te sturen. En als zich ergens een onveilige situatie voordoet, heeft de verantwoordelijke ambtenaar een luisterend oor. En mocht aan het eind van het jaar blijken dat de afdeling financieel niet rond komt, dat heeft de gemeente wel een potje om het tekort aan te vullen. Aan structurele subsidie heeft de afdeling geen behoefte.
Op de vraag of de afdeling Wij Putten en de politiek nog iets mee wil geven, om bijvoorbeeld in het verkiezingsprogramma op te nemen, volgt een algemeen antwoord: blijf aandacht houden voor de verkeersveiligheid. En ga door met de samenwerking zoals die nu is, want het werk van de VVN-afdeling moet door kunnen gaan.
Namens Wij Putten waren bij het gesprek aanwezig: Evert Doppenberg, Rien van den Hoek, Arap-John Tigchelaar, Geke Hop en Luuk Obbink.