info@wijputten.nl

Nieuws

Eropaf: bewoners omgeving Matchpoint

Geplaatst op 16 juli 2017

Wij Putten gaat vrijwel elke week eropaf. Naar verenigingen, organisaties of gewoon ‘blanco’ de wijk in. Als we erop afgaan, doen we dat om te luisteren. Dat luisteren is dan onderdeel van het gesprek. Dat gesprek is voor ons heel waardevol. 

Politiek moet niet alleen in het gemeentehuis plaatsvinden. Immers, raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en niet vrijwillige vergadertijgers. Wij Putten wil graag verbinden. Een politieke partij zijn die, niet alleen vlak voor de verkiezingen, zichtbaar is, maar ook in de tussenliggende vier jaar toegankelijk is.

Dit keer gingen we op stap naar een groep ongeruste bewoners rond Matchpoint. Een beoogde locatie voor tijdelijke sociale woningbouw. De tijdelijkheid is ongeveer 10 jaar en wethouder Gerritsen denkt aan 20 tot 36 woonunits in twee lagen.
We hebben onszelf uitgenodigd n.a.v. een brief die de omwonenden Matchpoint/Enghuusweg naar de fractievoorzitters in de gemeenteraad gestuurd hadden. Albert Zwart en Anne Rozendaal ontvangen ons en zetten uiteen waarom volgens hun het onzalige idee van tafel moet:

• Statushouders, PINners en Arbeidsmigranten bij elkaar zetten is vragen om problemen. Teveel clustering van problemen in één woonwijk
• Het aanzicht of het idee al van plaatsen van noodwoningen doet huiveren. Blijf vasthouden aan de inbreidingsnotitie waarbij op genoemde locatie ‘gewone’ woningen geplaatst zouden gaan worden.

Putters in nood
Nu heeft Wij Putten burgerparticipatie heel hoog in het vaandel, maar kwam ook tijdens dit gesprek erachter dat inwoners bij besluitvorming betrekken moeilijker is dan het lijkt.
Allereerst de brief van de gemeente die bij enkele bewoners bezorgd werd. Er waren slechts enkele bewoners die deze brief hadden ontvangen, niet de hele straat, laat staan de hele wijk. Desgevraagd is wel aangegeven dat ook via de krant, Twitter en Facebook een uitnodiging is verstuurd aan alle Puttenaren om op 5 juli een bijeenkomst bij te wonen.
Tevens werd in de brief genoemd huisvesting van specifieke doelgroepen, waaronder ‘statushouders, personen in nood en arbeidsmigranten’. Had hier nu gestaan: reguliere woningzoekenden, Putters in nood met een sociale of economische binding die door onvoorziene omstandigheden geen legale huisvesting kunnen vinden en jonge starters, dan was de ontstane onrust waarschijnlijk vele malen minder geweest. Immers… fantastisch toch dat het college vaart zet achter woningen en zelfs in tijdelijkheid met noodoplossingen komt. Is hier dan alleen maar sprake van een misverstand? Wellicht niet.. Het college heeft voorgenomen om op locatie Matchpoint noodwoningen te plaatsen. Hier zorgvuldig hier over communiceren kan wel aannames en misverstanden voorkomen.

Een dilemma
Néé… waarschijnlijk vond niemand het fantastisch die inloopavond, temeer er geen plan lag maar de wethouder eigenlijk alleen maar een luchtfoto kon laten zien. Zit de wethouder hier fout dan? Nou zeker niet als het gaat om zijn opdracht die hij van de gemeenteraad had gekregen…. Ga eerst ’s met de bewoners praten…. burgerparticipatie dus.
Als er dan vervolgens op deze inloopavond niets aan informatie komt, de woorden “mensen in sociale nood, statushouder en arbeidsmigranten” het meest blijft hangen, tsja, dan worden van onzekerheden aannames gemaakt. Voor je het weet zijn het waarheden… die met heel veel moeite weer ‘recht’ gezet moeten worden. Een dilemma… Bij de ene aanpak weten inwoners nog steeds niks en bij de andere aanpak loop je het risico dat bewoners de indruk krijgen dat alles al dicht-geregeld is. Probeer het maar eens goed te doen. Dat vraagt tijd, oefenen maar ook zéker vertrouwen.

Bouwen, Bouwen en Bouwen
Hoewel het plaatsen van de noodunits een collegebevoegdheid is, mogen de volksvertegenwoordigers van Wij Putten er best wat van vinden. Maar voordat we er ook maar iets van kunnen vinden wachten we het eerste ontwerp en verdere plan van dit college af.
Wat we alvast wel kunnen zeggen is dat we het huisvesten van arbeidsmigranten niet primair tot onze taak vinden behoren maar ons wel erg willen en blijven inspannen voor Putters in nood en starters op de woningmarkt!
Niet voor niets wil Wij Putten als het gaat over het onderwerp huisvesting maar drie dingen: bouwen, bouwen en nog eens bouwen.