info@wijputten.nl

Nieuws

Duidelijkheid rond sportsubsidiebeleid

Geplaatst op 19 september 2018

De gemeente moet de criteria voor sportverenigingen om subsidie te krijgen duidelijker omschrijven. Dat stelt de fractie van Wij Putten, naar aanleiding van de evaluatie van het sportbeleid.

Het is deze zomer een jaar geleden dat het subsidiebeleid op het gebied van sport op de schop ging. Toen werd ook een subsidieregeling ingevoerd waarbij sportverenigingen subsidie krijgen als ze zich inzetten voor maatschappelijke doelen. Bijvoorbeeld werk bieden aan mensen die lastig aan een baan kunnen komen of zich inzetten voor deelname aan sport door mensen met een lichamelijke beperking. Doen ze dat, dan kunnen ze daarmee subsidie verdienen. Een goede zaak, vindt de fractie van Wij Putten, “want zo geven de verenigingen iets terug aan de maatschappij”, zegt raadslid Wilma van Voorst-Ruiter.
Uit een evaluatie door het bureau Sportimpuls is echter gebleken dat de criteria om voor zo’n subsidie in aanmerking te komen niet helder zijn. “Er is een hoop verwarring, waardoor verenigingen afhaken. Dat kan niet de bedoeling zijn”, zegt Van Voorst-Ruiter.
En dat is niet de enige onduidelijkheid op het gebied van sport, stelt zij. “Neem de definities als het gaat om groot onderhoud, klein onderhoud en technisch onderhoud. We hebben daar eindeloze discussies over gehad, met name bij SDC. Laat dat nou eens helder worden, voor eens en voor altijd.”
Derde punt van onduidelijkheid betreft het zogeheten open sportpark. “De gedachte heerst dat we hekken willen weghalen of zo. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. De opzet is het zoeken van samenwerking tussen de gemeente, de sportverenigingen en organisaties op het gebied van welzijn en gezondheid. Daar wordt iedereen beter van. Maar die gedachte moet nog veel verder worden uitgewerkt”, zegt het raadslid van Wij Putten.
Wel is Wij Putten blij dat de verenigingen de koppen bij elkaar hebben gestoken en zich hebben verenigd in een sportfederatie, waarmee de gemeente een gesprekspartner heeft op het gebied van sportbeleid in Putten. “In een gesprek dat de fractie hiermee had, is gebleken dat ook deze federatie veel behoefte heeft aan duidelijkheid”, besluit Van Voorst-Ruiter.