info@wijputten.nl

Nieuws

Duidelijke taal in coalitieakkoord

Geplaatst op 13 mei 2014

Op een feestelijke bijeenkomst hebben Wij Putten, ChristenUnie en SGP vanmiddag het coalitieakkoord getekend, dat de titel ‘Samen DOEN!’ heeft meegekregen. Dat staat voor samen werken aan een prettig en veilig Putten, zorg bieden aan iedereen die dat nog heeft en werken aan een gezonde economie, zo vatte formateur Henri Luitjes het 24 pagina’s tellende document even snel samen. Met de ondertekening is het officieel een openbaar stuk geworden.

Henri is zeer tevreden, vooral omdat het akkoord in zeer duidelijke taal is gericht aan de bewoners van Putten, maar ook omdat tijdens de formatie is gebleken dat de drie partijen de wil hebben om samen te werken. “De drie partijen hebben elkaar gestimuleerd om het beste uit elkaar te halen. Er zit passie in de coalitie.”

Komende dinsdag 20 mei bespreekt de gemeenteraad het akkoord. Op een nader te bepalen datum in juni of begin juli vindt de algemene ledenvergadering van Wij Putten plaats, waar het akkoord uitgebreid aan de orde komt. Houd de mail dus in de gaten!

Lees hier het volledige coalitieakkoord.