info@wijputten.nl

Nieuws

Bezwaar hebben

Geplaatst op 14 september 2017

Op de agenda van de Gemeenteraadsvergadering van 14 september stelt het college voor een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nertsenstal op het perceel Koekamperweg 4.

Een verklaring van geen bedenkingen… Het klinkt alsof er geen twijfel mag bestaan. Maar dit is geen gemakkelijk dossier voor de fractie van Wij Putten. Wij houden van regels. Dat biedt houvast. En ze zijn voor iedereen gelijk. Maar in onderhavig geval is het allemaal niet zo zwart-wit.

Want waar gaat deze zaak over?
Deze kwestie lijkt over een ondernemer te gaan die onderneemt in een business waar niet iedereen blij van wordt. Er is zelfs een verbod aanstaande voor nertsenfokkerij. Maar het gaat wat de fractie van Wij Putten betreft niet over nertsen. Ook niet over deze ondernemer.

Hoewel, wanneer je gaat inzoomen op deze kwestie, kom je wel een paar dingen tegen hoor. Zo heeft de ondernemer moedwillig het risico genomen te gaan bouwen terwijl er een bezwaar liep. Het mag, maar het verdient de schoonheidsprijs niet. Terwijl de stal ook nog eens een paar meter te groot was gebouwd, al stond daar dan weer een gewijzigd plan met verminderde oppervlaktemeters tegenover.

Wat hier in het oog springt is dat de gemeente blijkbaar een vergunning heeft afgegeven voor een plan dat niet helemaal aan de eisen voldeed? Dat is best slordig. Maar het is vooral vervelend voor de betrokken ondernemer, die later te maken krijgt met intrekking van de vergunning.
En daar komt dan ook nog eens een geactualiseerd bestemmingsplan overheen. Een actualisering die conserverend van aard was en waarvan nooit de bedoeling is geweest om agrarisch ondernemen te wijzigen of te beperken.

Dat speelt in deze zaak een belangrijke rol voor Wij Putten en om die reden maken we dan ook geen bezwaar tegen dit voorstel van het college.

Lees HIER het raadsvoorstel.