info@wijputten.nl

Nieuws

Bewoners geven de Stationsstraat een ruime 6,5

Geplaatst op 3 juli 2016

Afgelopen vrijdag en zaterdag hielden leden van Wij Putten onder de bewoners en gebruikers van de Stationsstraat een enquête. Beter gezegd: twee enquêtes.

Een voor de bewoners zelf en een voor de fietsers die gebruikmaken van de Stationsstraat.IMG_1344

Bij alle huizen werd op zaterdag 2 juli aangebeld. Niet ieder deed open, maar niet meer of minder dan bij eerdere wijkenquêtes. We maken het zelden mee dat dan iemand niet mee wil doen. Nee, vaak zijn er uitnodigingen om even binnen te komen of even te komen zitten. Het resultaat van een middagje op pad mocht er zijn. We spraken ongeveer de helft van de bewoners. En als men niet thuis was, dan kreeg men een kaartje in de bus dat we langs geweest waren.
Zonder hiermee compleet te willen zijn, kunnen we al wat samenvatten van de antwoorden.

 • De mensen die Wij Putten heeft gesproken wonen er in meerderheid erg lang. Twee keer gaven mensen zelfs aan er 50 jaar of langer te wonen. Slechts 15 procent zei minder dan 10 jaar aan de Stationsstraat te wonen.
 • Er zijn niet veel bewoners die het wonen aan de Stationsstraat een onvoldoende geven. Je woont lekker dicht bij dorp, het is er mooi, gemoedelijk, er is voldoende ruimte en veel privacy wordt veel genoemd. Ook de bomen en de groene omgeving komen meerdere keren als positief aan de orde.
  Minder prettig vindt men het vele verkeer, de vrachtwagens, het hard rijden en dat het er zo druk is. Ook lawaaiige brommers en zelfs stank worden genoemd.
 • Op de vraag of er de afgelopen jaren ontwikkelingen geweest zijn die hier invloed op hadden, wordt meer verkeer, drukker, te veel vrachtverkeer genoemd, maar ook het afsluiten van de Stenenkamerseweg en het verkeer uit Bijsteren en Husselerveld.
 • Vier bewoners verklaren totaal geen overlast te ondervinden. Overige bewoners vinden van wel en vooral doordeweeks. Zo wordt het op de weg zelf lossen van goederen voor bedrijven genoemd, hard rijden, de drukte en de vrachtwagens. Twee bewoners geven aan dat je soms in bed ligt te trillen of dat je ramen staan te trillen in de sponningen. Ook twee bewoners ondervinden last om achteruit de dam af te rijden.
 • Als het om fietsveiligheid gaat, vinden de meeste bewoners dit slecht. Een paar geven aan zelf over de stoep te fietsen, of zoveel mogelijk door Husselerveld of de Husselsesteeg.
  Er zijn ook bewoners die vinden dat fietsers zich niet aan de regels houden: ze rijden bijvoorbeeld zonder licht. “Je moet goed opletten”, vindt een bewoner.
 • Op de vraag of parkeren een probleem is, antwoorden de meesten van niet, ze hebben zelf voldoende ruimte op eigen terrein. Eén bewoner geeft aan zijn auto met opzet op de weg te parkeren, opdat de snelheid er een beetje uitgaat. Anderen merken op dat parkeren op de weg of op de fietssuggestiestrook de fietsers in problemen brengt, met name met zware vrachtverkeer.
 • Er is volgens de meesten sprake van geluidsoverlast, maar sinds dubbelglas is het wel minder geworden. Je kunt overigens achter het huis rustig zitten, geven enkelen aan. Buiten de spits wordt hard gereden en vooral ’s ochtends vroeg is er veel vrachtverkeer.
 • Op onze vraag hoe de ideale Stationsstraat er uit moest zien, memoreert één bewoner… liefst zoals 45 jaar geleden. Een andere bewoner wil het liefst tussen het station en de Formido de vrachtwagens weren. Andere suggesties zijn bredere trottoirs, snelheid eruit, bijvoorbeeld met een 30-km-zone, minder of helemaal geen vrachtverkeer, wel drempels, juist geen drempels en zelfs ‘zoals de Harderwijkerstraat’ werd genoemd.
 • Verbeterpunten, zoals verkeersremmers, slingers in de weg, 30-km-zone, kwamen naar boven. Ook fluisterasfalt is een wens, maar geen vrachtverkeer of snelheidsmetingen en bekeuren werd nog veel vaker genoemd.
 • Als laatste vraag stelden we de bewoners een cijfer voor hun wonen te geven. Daar komt gemiddeld een magere 6,5 uit. “Tien jaar gelden gaf ik nog wel een 10, maar nu een 6”, verklaart er een. Of “het is zondags hier heerlijk”. De houtwal of bomenrij aan het eind van de Stationsstraat is nog een punt. “Als die weggaat, dan geef ik een vijf”, zei een van de aanwonenden.

 

De fietsers die we hebben bevraagd vinden de Stationsstraat absoluut geen veilige route. Een kleine 20 procent vindt de weg wel veilig, tien procent heeft er niet zo’n last van maar een ruime meerderheid antwoordt makkelijk met ‘Nee’ op de vraag of de Stationsstraat een veilige route is.

 • Op de vraag wat dan het grootste knelpunt ,is geven de gebruikers van de Stationsstraat aan dat ze last hebben van de geparkeerde auto’s. Automobilisten schijnen dan veel minder rekening met ze te houden als ze eromheen willen. Mensen rijden dan de stoep op, maar die is weer te smal. Het vrachtverkeer wordt als grootste boosdoener aangewezen. Daarna de hardrijders. Ook mist men een oversteekplaats bij het station.
 • Ook de fietsers hebben we gevraagd hoe hun ideale Stationsstraat er uit zou zien. Tien procent zou er niets aan veranderen. Evenveel mensen geven aan ‘zoals de Harderwijkerstraat’. Nog vaker werd vrachtverkeer weren genoemd, verkeer scheiden, vrij liggende fietspaden, breder maken, minder hard rijden, 30-km-zone en een parkeerverbod.

IMG_1336[1]

Twee keer kwam de suggestie om van de Stationsstraat maar een eenrichtingsverkeerstraat te maken voor gemotoriseerd verkeer. Ook twee keer zei men ‘zoals de Stenenkamerseweg’. Opnieuw werden de bomen genoemd, een te krappe rotonde bij de Formido, fietsoversteekplaatsen, afwatering en betere verlichting.

Al met al weer zeer zinvol om de gesprekken aan te gaan met gebruikers en aanwonenden. Wij Putten gaat de gesprekken en resultaten van de enquête gebruiken bij het innemen van een standpunt over de inrichting van de Stationsstraat. Want dat die er, weliswaar met enige vertraging,  aankomt… dat lijkt wel zeker.