info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: Gidsland Denemarken

Geplaatst op 28 februari 2013

gidslandDenemarken is invloedrijker dan we denken. Neem het bontreisje van het Puttens college in 2006 naar Kopenhagen. Het heeft zijn uitwerking op de branche in Putten niet gemist.

Mark Rutte ging in de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 naar Kopenhagen. In Denemarken hebben ze veel ervaring met minderheidskabinetten. Het minderheidskabinet van VVD-CDA met gedoogsteun van de PVV was de resultante.

Ook Rutte-2 is een minderheidskabinet, in de Eerste Kamer. Een minderheidskabinet is risicovol. Of het kabinet speelt de oppositie uit elkaar, of de oppositie speelt met het kabinet. De ontwikkelingen rondom het woonbeleid en de studiefinanciering wijzen in de richting van het laatste.

Vorige week publiceerde minister Plasterk zijn plannen voor de decentralisatie van zorg, participatie (werk) en jeugdzorg. De uitvoering ervan moet veel dichter bij de burger. Daarom moeten gemeenten deze taken gaan uitvoeren. Maar de meeste gemeenten zijn daar eigenlijk te klein voor, vindt het kabinet. Daarom zouden gemeenten moet fuseren tot grotere gemeenten, met meer dan 100.000 inwoners. En opnieuw wordt Denemarken als voorbeeld opgevoerd als het gaat om grootschalige gemeentelijke herindeling. Het levert de bekende paradox op: kabinet wil de uitvoering dichter bij de burgers brengen en decentraliseert daarom taken naar gemeenten maar eist tegelijkertijd dat gemeenten gaan fuseren tot grotere gemeenten. Daarmee komt de uitvoering weer verder van de burger af te staan!

Want, zo zei Plassterk vorige week, van een gemeente met 5.000 inwoners kun je niet verwachten dat ze de decentralisatie van bijvoorbeeld de Jeugdzorg aankunnen. Let wel: in zo’n gemeente van 5.000 inwoners wonen al snel 20 kinderen met een hulpvraag, waarvan ± 20% een beroep doet op meer gespecialiseerde Jeugdzorg. Voor die 4 kinderen moet deze gemeente gaan herindelen.

Maar het kabinet weet dat het samenvoegen van gemeenten veel tijd vraagt, dus moeten gemeenten als tussenstap eerst gaan samenwerken. Voor 1 juni van dit jaar moeten gemeenten aangeven met welke andere gemeenten ze de decentralisatie gaan oppakken. Dat is wel heel erg snel, 1 juni, zeker als je bedenkt dat er op lokaal niveau nog een heel besluitvormingstraject moet volgen.

Het is natuurlijk de vraag of dit beleid wel ongeschonden door Tweede en Eerste Kamer zal komen. Los daarvan, gemeenten zullen hun voorbereidingen op de drie grote decentralisaties moeten intensiveren. Putten bereid zich voor in RNV-verband (regio Noord Veluwe). Lokaal wat lokaal kan, (boven-)regionaal wat niet lokaal kan.

In die zin is het des te opvallender dat de samenwerkingsdiscussies bij de gemeenten op de Noord Veluwe vooral over bedrijfsvoeringstaken gaat, in plaats van over de drie grote decentralisaties. De vraag is dus legitiem of op de Noord Veluwe wel de juiste prioriteiten worden gesteld.

Denemarken als gidsland? In ieder geval wel voor de betere TV-serie, zoals ‘Borgen’, The Bridge en The Killing. Denemarken als TV-gidsland!