info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: Veiligheid en verantwoordelijkheid

Geplaatst op 12 april 2011

Rondom het park De Groene Scheg en de vijvers is er vorig jaar nogal wat commotie geweest. De vijvers zonder hekken waren een punt van zorg voor een aantal Puttenaren. Het zou te gevaarlijk zijn voor jonge kinderen die spelen in het park. Niemand wil natuurlijk de verantwoordelijkheid dragen voor een eventueel ongeluk en dus is besloten (het kon ook haast niet anders) een hekwerk van kastanjehout te plaatsen rondom de vijvers. Jammer dat de beleving van het water nu te zien is vanachter een hekwerk en dat het water niet te voelen is.

De ontwerper van De Groene Scheg heeft samen met de gemeente in eerste instantie goede maatregelen getroffen en zeker gelet op veiligheid: voetpad niet direct naast de vijvers, flauwe oevers en rondom de vlonder zelfs extra flauw, de eerste meter van de vijvers voorzien van een ruwe mat en op meerdere plekken beplanting langs de oevers daar waar het voetpad direct op de vijver afkomt. In de mooie informatiebrochure van de gemeente Putten van vorig jaar stond hierover al veel te lezen.

Citaat 1: ,,Rondom de nieuwe vijvers zijn geen hekken geplaatst zodat de waterbeleving en het omgaan met water in het park sterk vergroot is. Om het risico te verkleinen dat met name kleine kinderen in het water komen, zijn er speciale voorzieningen getroffen in het ontwerp.”

Citaat 2: ,,Uiteraard heeft iedereen ook een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid bij vijvers en andere openbare voorzieningen.”

Het blijft een lastig iets, water en jonge kinderen. Mijns inziens zouden jonge kinderen toch altijd onder toezicht moeten zijn van ouders als er open water in de buurt is. Maar wat is een jong kind? Tot welke leeftijd dat dan zou moeten zijn is voor een ieder natuurlijk verschillend. Het ene kind kan sneller zwemmen dan het andere en het ene kind kan beter en sneller met gevaren omgaan dan het andere. Het blijft een verantwoordelijkheid en inschatting van ouders. Door de overheid worden er zwemlessen aangeboden op scholen, zodat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. Dat is heel mooi, maar toch blijven ouders verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen. Ouders moeten kinderen wijzen op gevaren en kinderen moeten daarmee leren omgaan. In Nederland moeten ouders hun kinderen zeker wijzen op de gevaren van het water. Nederland is een waterland met zee, open wateren (zoals bijv. Nulde) rivieren, moerassen, sloten, kanalen, vijvers en wadi’s…

Ik ben nu een paar keer door de wijk Bijsteren gereden en heb geconstateerd dat daar eigenlijk een soortgelijk probleem is. De wadi’s zijn erg aantrekkelijk voor kinderen. Er wordt heerlijk gevist in de wadi’s en er wordt lekker gespeeld en gevoetbald rondom deze wateren. Eigenlijk niet anders dan in De Groene Scheg aanvankelijk bedoeld was. Bij de wadi’s zijn echter minder flauwe oevers, geen stroeve matten en er is helemaal geen beplanting.

Dus… wat als er daar wat gebeurt met een kind?