info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: Rondweg “Putten”

Geplaatst op 20 november 2011

Tijdens mijn bezigheid als enquêteur, fractielid en bezoeker van de raadsvergaderingen komt met enige regelmaat de rondweg om Putten ter sprake. Bij de belangengroep en aanverwanten heb ik enige navraag gedaan. De tracés nog eens bekeken; er waren er verschillende. De tracés slingerden dus danig tussen de boerderijen en huizen door; zodat er verschillende boerderijen het loodje zouden hebben gelegd en de huizen sterk in waarde waren gedaald. Ook valt het mij op dat de boerderijen waarvan het land zou worden doorsneden nu nieuwe stallen hebben gebouwd of er mee bezig zijn. Bij rotonde Henselare staat een groot kalvermestbedrijf en daar achter staat nu zelfs een nieuw huis.

De weg zou een weg zijn geworden zonder op- en afritten in Putten met uitzondering bij de Oude Nijkerkerweg. Het verkeer van en naar Ermelo had vijf kilometer om moeten rijden over een weg waar nu inmiddels vier rotondes zijn op genomen en waar men mee bezig is om er 50 Km van te maken. Ook de Puttenaren die aan de westelijke kant van het tracé wonen hadden ook vele kilometers moeten omrijden om in Putten te komen; want er mochten geen gelijkvloerse oversteken komen, bruggen en tunnels waren te duur. Verkeer is net water en gaat zijn eigen weg, voor de Puttenaren in het dorp was het verkeer niet minder geworden en de Puttenaren in het buitengebied hadden veel woonplezier en geld verloren aan deze weg. Maar ook de gemeenschap zou meer dan 23 miljoen Euro! geïnvesteerd hebben in asfalt met alleen maar negatieve effecten; door de aanzuigende werking zou de overlast voor de hele gemeenschap alleen maar groter zijn geworden.

Ook te horen gekregen wat de politiek in Putten er van vond en wat de burger van de politiek vond ten aanzien van deze weg. Hieruit blijkt dat het CDA en GB sterk voor de weg waren (lobbyen) en de CU tegen. We weten ook dat daarna CDA en GB minder in de raad zijn vertegenwoordigd en de CU veel meer. Ik moet ook wel weer erkennen dat CDA en GB ervan hebben geleerd, het CDA komt naar je toe deze winter en GB is aan enquêteren geslagen. Het kan verkeren, zullen we maar zeggen.

Ten slotte moet mij van het hart dat de politiek op het tracé heeft gestaan (foto in de krant) met de tekst “waar is hier natuur”. Later lees je in de krant dat Putten graag klompenpaden aanlegt om de toerist van de mooie natuur van Putten wil laten genieten. Het klompenpad kruist meerdere malen het voorgestelde tracé van de rondweg. Snapt u het nog? Zo ja, reageer.