info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: Noodhulp en naastenliefde

Geplaatst op 10 maart 2011

Als je getroffen wordt door een ramp ziet het dagelijkse leven er ineens heel anders uit. Het leven wordt totaal ontwricht en je bent ontredderd. Dit kan op kleinschalig gebied voorkomen in je eigen directe omgeving, maar ook als gemeente of nog grootschaliger, als land, kan je getroffen worden door een ramp. Als je getroffen wordt door een ramp is het fijn als er spontaan hulp van buitenaf komt. Dit kan hulp zijn op humanitair gebied, maar ook hulp op het gebied van materialen of financiële steun is op zo’n moment van harte welkom.

Hulp voor de medemens lijkt vanzelfsprekend. Echter is er in de gemeenteraadsvergadering van 3 maart jl. besloten dat het geen taak van de gemeente is om financieel bij te springen als er ergens in de wereld een ramp plaats vindt. Tja, geen taak? Natuurlijk moet er goed gekeken worden naar de uitgaven en waar de euro’s aan worden uitgegeven. Maar er zou ook per gebeurtenis gekeken kunnen worden of er eventueel financiële steun gegeven kan worden en hoe hard er voor de desbetreffende ramp geld nodig is. Putten blijft overigens wel steun geven aan projecten voor opbouw van de samenleving in Oost-Europa, het Locaal Comité Ontwikkelingssamenwerking en blijft ook betrokken bij hulpacties die vanuit de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) worden opgezet.

Alleen de politieke partijen Wij Putten en de ChristenUnie waren het niet eens met de stelling dat directe noodhulp geen taak is voor gemeenten. Er is besloten in de toekomst geen financiële bijdragen meer te verlenen aan noodhulp voor mensen die getroffen zijn door rampen. Van vooral de christelijke partijen was toch wellicht een iets ander uitgangspunt te verwachten. Hulp voor de medemens lijkt vanzelfsprekend, ongeacht achtergrond, toch? Dat niet alle rampen gesteund kunnen worden, is duidelijk, maar op zijn minst was van onze gemeente Putten met onze historie toch te verwachten dat er gekeken zou worden naar een ramp en daar dan ad hoc een beslissing over te nemen.

Helaas… er is anders besloten…