info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: LTO

Geplaatst op 25 maart 2013

lto2De LTO afdeling Veluwerand heeft op 18 maart een avond georganiseerd om de belangen van de agrariërs bij de politiek kenbaar te maken. Het ging om de plaatsen Ermelo, Nijkerk en Putten. De avond was in “De Zoete Inval” aan de Broekermolenweg 5/7 in Putten. Ook Wij Putten kreeg een uitnodiging. Gezien het feit dat ik tot mijn 21stejaar in het buiten gebied van Putten heb gewoond leek het mij wel leuk om daar (met 3 andere mensen van WIJ Putten) naar toe te gaan.

Bij binnen komst werd een dia getoond, je moest er enkele seconden naar kijken en het beeld opslaan. Nadat allen voorzien waren van koffie werd aan enkele mensen gevraagd wat men op de dia hadden gezien. Uiteraard had een ieder er iets anders ingezien, maar dat moest ook want men wilde laten zien dat en schuur van 14m hoog wel moet kunnen als je het maar goed ziet.

Vervolgens werden we in groepen verdeeld, elke groep bestond uit tenminste 1 persoon van elke partij. Elke groep had een ander onderwerp, later werden per groep de onderwerpen besproken.

De conclusie die ik heb gekregen van de uitkomsten is dat er in de ruim 40 jaar dat ik er niet meer woon, weinig is veranderd. Toen moesten er ook veel boeren verdwijnen en dat is nu niet anders, de helft in de aankomende 10 jaar was de algemene verwachting.

Je zou zeggen dat er dan voor de boeren die er stoppen wel een oplossing zou worden aangedragen. Maar nee, ook een goed verhaal van Nico Gerritsen betreffende nevenfuncties, boeren campings, leverde geen applaus op. De interesses gingen meer uit naar grote bouwblokken, internet en de kleinen scholen moesten blijven.

Nou kun je natuurlijk alles afschieten zonder enige inbreng en daarom nog een paar woorden hoe het volgens mij zou kunnen. Neem nou de boerderij de “De Keut”. Stel er zou een aanvraag komen voor een runderenstal van 14 m hoog. Om in het kader oud en nieuw uit elkaar te houden, aan de overkant van de Huddingweg. Men zou hiervoor het bouwblok moeten verruimen en verplaatsen.

Dan zou ik vragen, zou er een sky boxje bij kunnen? En dan gauw beginnen met bouwen.

Ik ben van mening dat er wel wat moet kunnen, als maar voldoende afstand is met de buren.

Het kan toch niet zo zijn dat stof en stank middels een ventilator naar de buren wordt geblazen.