info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: Goed besturen

Geplaatst op 13 december 2010

De fractievoorzitters van CDA, Gemeentebelangen en VVD in Putten hebben geen behoefte aan een raadsbrede discussie over integriteit en morele dilemma’s. De drie fractievoorzitters van de oppositiepartijen verwezen een door de raad aangenomen motie daarover naar de prullenmand. Opmerkelijk staaltje politiek bedrijven in het presidium. De fractievoorzitters lappen een uitspraak van hun collega-raadsleden aan hun laars. Stel je voor dat het college zoiets gedaan zou hebben! Wat dan?

In het collegeconvenant hebben CU, Wij Putten en SGP geschreven dat Putten een integer gemeentebestuur en ambtelijk apparaat mag verwachten; eerlijk en oprecht, zonder aanziens des persoons. Daarom kon bijvoorbeeld de aankoop van de Nijkerkerstraat 32a door raadslid Van Lagen niet doorgaan. Van Lagen had voor zakelijke doeleinden kennis gebruikt waarover hij alleen als raadslid kon beschikken. In 2006/2007 speelde de illegale bomenkap en in het najaar van 2006 ging de discussie over het bontreisje van het college naar Kopenhagen. Het bontreisje was op uitnodiging en op kosten van een nertsenvoederfabriek in Putten. Zo maar 3 incidenten in Putten binnen 4 jaar.

En wat te denken van een ondernemer die het gemeentebestuur en ambtelijk apparaat op gebak trakteert? Een gebakje, kan dat ook al niet meer? Hangt, denk ik, van de omstandigheden af.

Integriteit is een actueel thema. We zijn net een beetje bijgekomen van alle onthullingen over 2e Kamerleden. Een volksvertegenwoordiger heeft toch een voorbeeldfunctie, of ben ik nu te ouderwets? Het kan zijn dat ik de tijdgeest niet meer goed aanvoel. Ook de moraal in de samenleving is in beweging.

Deze week werd een onderzoek van de Vrije Universiteit gepubliceerd onder de titel ‘Integriteit van het lokaal bestuur’. Interessante stof voor lokale bestuurders om de tanden eens fors in te zetten. De onderzoekers zijn op basis van hun onderzoek gelukkig niet somber gestemd. Uit het onderzoek blijkt dat de integriteit en het integriteitsbeleid in gemeenten er grosso modo goed voorstaan. Ze pleiten wel om continue aandacht te besteden aan dit thema onder het motto: Het kan altijd beter.

De onderzoekers doen 7 suggesties/aanbevelingen, waarvan ik er 2 u niet wil onthouden. De onderzoekers stellen dat meer aandacht nodig blijft voor initiatieven gericht op de lokale politiek (gemeenteraad, politieke partijen), omdat de politiek achterloopt bij de beleidsontwikkeling in de ambtelijke organisatie. Belangenverstrengeling en waarden- en loyaliteitsconflicten behoren tot de dagelijkse werkelijkheid van politici. Een politicus moet daarvan 24 uur per dag doordrongen zijn.

Tweede constatering van onderzoekers is dat er nogal wat verschil bestaat tussen kleinere gemeenten en grotere gemeenten in aandacht voor de aanwezigheid van integriteitsbeleid.

Wellicht brengt dit onderzoek de heren fractievoorzitters van CDA, GB en VVD op andere gedachten. De slotzin van het onderzoek luidt tenslotte niet voor niks: ‘Goed besturen vereist aandacht voor effectiviteit, democratie, rechtmatigheid en integriteit.’