info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: Examen-stress

Geplaatst op 7 september 2012

Examen en stress, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een stress-test voor kleine gemeenten, zo lees ik in Binnenlands Bestuur van 5 september jl. De VNG krijgt kennelijk nogal wat verzoeken van kleine gemeenten voor een op maat gesneden stress-test. Kunnen we dan echt onze eigen financiële situatie niet meer overzien? Dat zou een zorgelijke situatie zijn. Te weinig bestuurskracht?

O jee, wat zei Pechtold onlangs ook al weer over de gemeentelijke bestuurskracht in Binnenlands Bestuur? Wel, hij pleitte er opnieuw voor om het aantal gemeenten terug te brengen van 415 naar 200. Ai, Putten behoort niet tot de 200 grootste gemeenten van Nederland. Kleinere gemeenten hebben te weinig bestuurskracht, vindt Pechtold. Hulpconstructies als de Regio Noord Veluwe (op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen) vindt Pechtold, net zoals Arie Slob, ondemocratisch. Dus dat is niet de oplossing. Daar ben ik het overigens wel mee eens.

Blijft voor Pechtold maar één oplossing over: herindelen. Op de vraag of dat vrijwillig mag is het antwoord van Pechtold helder: ja, als ze maar binnen twee jaar slagen voor het ‘bestuurskracht-examen’. Anders verplicht herindelen! Stress in het gemeentehuis.

Bureaucratisch gedoe, dat afleidt van het reguliere werk.

Maar er zijn meer smaken dan alleen een gemeenschappelijke regeling of herindeling. Die alternatieven zullen door kleinere gemeenten in de komende jaren verkend moeten worden. Gericht samenwerken met behoud van eigen identiteit en zeggenschap. Niet als dogma, maar gewoon omdat het soms verstandig is.

Gericht samenwerken, voor zover dat nodig is, zorgt ervoor dat de huidige gemeenten hun eigenheid kunnen vasthouden. Zo blijft er nog iets over van de pluriformiteit in ons staatsbestel.

In één van de vele verkiezings-interviews werd Pechtold de vraag gesteld of in Nederland het aantal politieke partijen niet drastisch moet worden verminderd; of D66 niet moest fuseren met andere partijen? Dat vond hij niet zo’n goed idee. Dus geen bestuurskracht-examen voor politieke partijen of afdelingen. Tja, als het over jezelf gaat wordt het ineens anders.