info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: Een grondwettelijke taak en dan?

Geplaatst op 17 april 2012

Deze week presenteerde de enquêtecommissie De Wit haar conclusies over de crisismaatregelen van het kabinet in 2008 ten tijde van de bankencrisis. Kernbegrippen: verantwoording afleggen, informeren en toezicht houden. Met name bij dat toezicht haakt er iets bij mij. Werkt dat toezicht op de uitvoering van allerlei (semi)-overheidstaken wel?

In de media is er veel kritiek te lezen over de uitvoering van toezichtstaken. De Nederlandse Bank bij DSB, de Kinderbescherming, Autoriteit Financiële Markten, onderwijsinspectie, gemeenteraden, Tweede Kamer, etc. Allemaal komen ze wel eens in het nieuws vanwege gebrekkig toezicht.

Maar soms hoef je niet ver van huis te gaan. In de lokale media stond onlangs het bericht dat er grote financiële problemen zijn bij de Stichting Proo. Deze stichting vormt sinds 2003 het bestuur van het openbaar basisonderwijs in veel Veluwse gemeenten, waaronder Putten.

De gemeente Putten heeft een grondwettelijke taak ten aanzien van het openbaar onderwijs, dus reden genoeg om je als raadslid zorgen te maken. Dat doen de ouders van de openbare basisscholen in Putten trouwens ook!

Overigens zijn de ontwikkelingen elders in het land ook niet echt geruststellend. De gemeente Rotterdam grijpt in bij de openbare scholenkoepel BOOR, wegens financiële en organisatorische wanorde. Rotterdam heeft het bestuur aan de kant gezet. De gemeente Bussum heeft onlangs besloten de openbare basisscholen in Bussum terug te trekken uit het regionale schoolbestuur.

Gealarmeerd door al deze berichtgeving wilde Wij Putten-fractielid Wilma van Voorst het naadje van de kous weten, maar aan wie moest ze dat vragen?

De eerste gedachte was natuurlijk aan Stichting Proo. Maar dat bestuur gaf niet thuis. Geen boodschap aan een raadslid uit Putten.

Dan maar informeren bij het bestuurskantoor van de Regio Noord Veluwe? De RNV oefent het toezicht uit op de Stichting Proo. Het RNV is een zelfstandig bestuur op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling. Het bestuur van de RNV wordt niet door de inwoners van de Noord Veluwe gekozen, maar door de gemeenteraden. Het RNV-bestuur is, naast een informatieverplichting, aan niemand verantwoording verschuldigd.

Maar bij de RNV werd ze ook niet veel wijzer. Dat bevestigt mijn beeld. Toen ik enkele maanden geleden aanwezig wilde zijn bij een vergadering van het Algemeen Bestuur van de RNV over het openbaar onderwijs, werd mij de toegang, als raadslid van de gemeente Putten, botweg geweigerd. De vergadering was namelijk vertrouwelijk.

Ten einde raad heeft Wilma de vragen maar gesteld aan het college van B & W in Putten. Je moet tenslotte wat. Uiteraard heeft ze de vragen ook gesteld aan de twee, door de Puttense gemeenteraad, aangewezen leden van Algemeen Bestuur van de RNV. Nu maar het antwoord afwachten.

Tja, daar zit je dan als raadslid met je grondwettelijke taak. Heb je überhaupt een instrument in handen om er inhoud aan te geven? Fraai allemaal. Het zal toch niet zo zijn dat straks blijkt dat iedereen een klein beetje verantwoordelijk is en uiteindelijk niemand?

Ik hoor u denken: “Maar welke vragen heeft Wilma nu gesteld? Kort samengevat: hoe groot zijn de financiële problemen bij Proo en welke gevolgen kunnen ze hebben voor het openbaar onderwijs in Putten en voor de gemeente Putten. En natuurlijk de vraag hoe het nu precies zit met de bestuurlijke verantwoordelijkheden rondom het openbaar basisonderwijs in Putten.

Als de antwoorden binnen zijn, zal de fractie zich over het vervolg buigen. Zo’n grondwettelijke taak heb je wel serieus te nemen!