info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: De verbinder

Geplaatst op 3 oktober 2010

De poging tot verkoop van het perceel Nijkerkersraat 32a heeft de afgelopen weken onevenredig veel tijd gekost. Een extra raadsvergadering van zes uur was er zelfs voor nodig. De oppositiepartijen lieten de kanonnen bulderen. Toch moet ook de oppositie voorzichtig zijn met het al te lichtvaardig inzetten van hun grof geschut, anders gaat het ten koste van hun eigen geloofwaardigheid.

De gemeenteraad in Putten gaat opzoek naar een nieuwe burgemeester. Dat moet volgens veel partijen een ‘verbinder’ zijn. Enige zelfkennis kan de Puttense raad in ieder geval niet ontzegd worden.

Het ziet er verdacht veel naar uit dat we binnen 2 weken een nieuw kabinet hebben. De vraag is natuurlijk wat dat voor onze gemeente betekent. Allereerst gaat het nieuwe kabinet VVD/CDA zo’n € ½ miljard minder op het gemeentefonds bezuinigen dan gedacht. Voor de gemeente Putten betekent dat we ongeveer € 500.000 minder hoeven te bezuinigen. Neemt niet weg dat we nog steeds voor grote bezuinigingen staan. Geen enkele reden om lichtvoetig geld uit te geven. We zullen in de komende jaren in Putten iedere euro moeten blijven omdraaien, alvorens uit te geven.

Binnenkort gaan we ons buigen over de gemeentelijke begroting. Voor 2011 valt het nog wel mee, maar de problemen nemen toe naarmate we verder in de tijd komen. Daarom zullen we vanuit Wij Putten nu al kritisch kijken naar alle gemeentelijke uitgaven. Aan de andere kant staat er op de Puttense begroting altijd nog zo’n slordige € 40 miljoen. We moeten ook niet doen of er helemaal niks meer kan. De kunst zal zijn om het mes aan twee kanten te laten snijden. Geld met geld maken, dat is de uitdaging. Wij Putten gaat die uitdaging aan!

Wat valt nog meer op in het coalitieakkoord van Rutte en Verhagen? Wel het aantal gemeenteraadsleden wordt teruggebracht. We hebben nu nog 19 raadsleden, maar dat zullen er minder worden. De verkiezing van de waterschapsbesturen was een paar jaar geleden geen succes, daarom kiezen VVD/CDA voor een systeem waarin de gemeenteraad het nieuwe waterschapsbestuur kiest. Uitgangspunt voor het nieuwe kabinet is dat gemeentelijke herindelingen niet van bovenaf zullen worden opgelegd. Dat is in ieder geval weer een geruststelling.

Maar laten we de komende dagen eerst maar even afwachten of Rutte echt op het bordes komt te staan. Het CDA maakt onzekere tijden door. Ook zij hebben, denk ik, veel behoefte aan een ‘verbinder’.