info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: De nieuwe burgemeester

Geplaatst op 13 mei 2011

Het is bekend gemaakt. Eindelijk weten we wie de nieuwe burgemeester van Putten gaat worden. De keuze is gevallen op Henk Lambooij, nu wethouder van Nijkerk namens ChristenUnie/SGP. Volgens bronnen een integere en betrouwbare man. Dat zal ongetwijfeld in orde zijn en dat wil ik ook niet bestrijden. Maar wat wat mij betreft (en heel veel vrouwen die ik hier inmiddels over heb gesproken) wel tegenvalt is dat het wederom een burgemeester is die lid is van de SGP. Moderne vrouwen voelen zich gediscrimineerd door het middeleeuwse standpunt over de positie van de vrouw van de SGP.

De SGP acht het regeerambt op grond van Gods woord in strijd met de roeping van de vrouw. Alle taken en functies binnen het publieke domein vallen daarbij onder de noemer regeerambt. Dus burgemeester, wethouder, gedeputeerde, commissaris van de Koningin, minister of staatssecretaris. Het regeerambt is voorbehouden aan de man. De SGP ziet de verhouding tussen man en vrouw als onderdeel van een onveranderlijke scheppingsorde. De man is het hoofd van de vrouw. Pas in 1989 werd in het partijprogramma opgenomen dat de vrouw zelf moet bepalen of zij meent wel of niet te moeten gaan stemmen. Voor 1989 riep de SGP vrouwen op niet te gaan stemmen. Het meest fundamentele politieke recht dat een burger in een democratie heeft, is het recht om te kiezen en gekozen te worden.

In de profielschets van de burgemeester staat dat zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten mogen solliciteren. De SGP heeft deze zin niet aan willen passen, maar in de notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Putten, gehouden op 30 september 2010 staat vermeld dat het bekend mag worden verondersteld dat de SGP een duidelijke voorkeur heeft voor een mannelijke burgemeester met liefst een vrouwelijke partner. En het woord ‘kerkelijk’ is uitgekozen als meest belangrijke woord voor het vervullen van de functie van burgemeester. Concluderend: de burgemeester mag dus geen homo zijn.

Ik ben een vrouw, werk regelmatig op zondag (wat niet mag volgens de SGP richtlijnen) en ben door mijn werk veel in contact met homo’s. En ik kan u vertellen daar is helemaal niets mis mee! Een homo met de juiste capaciteiten zou een prima burgemeester kunnen zijn van Putten.

Op het moment dat er door de SGP aangegeven werd dat ze het liefst een mannelijke burgemeester zouden zien met liefst een vrouwelijke partner hadden andere partijen kunnen zeggen dat ze het liefst geen SGP burgemeester zouden willen zien. Helaas is dat niet gebeurd.

Natuurlijk is er nu niets meer aan te doen. De keus is gemaakt en de meerderheid van de raadsleden hebben blijkbaar voor een SGP burgemeester gestemd. Wat mij betreft: Henk Lambooij oké, SGP nee!

Wellicht kan de heer Lambooij, net als de heer Van Putten in het verleden gedaan heeft, zijn SGP lidmaatschap opzeggen en dan fris en fruitig, zonder partijbinding aan een leuke burgemeesterstijd in Putten beginnen. Op die manier zou de heer Lambooij zich pas echt burgemeester kunnen noemen voor alle Puttenaren.