info@wijputten.nl

Nieuws

Aanleg 2e deel Henslare levert hoofdbrekens op.

Geplaatst op 12 maart 2016

De gemeenteraad heeft donderdag 10 maart 2016 € 5,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanleg van het tweede deel van de Henslare. De Henslare is de verbindingsweg tussen de Stationsstraat (Keizerswoert) en de provinciale weg naar Nijkerk (Nijkerkerstraat, N-798). Door de voltooiing van de Henslare dreigt het achterland (Stenenkamer) een beetje geisoleerd te raken van de rest van Putten. Naast de Kuiterweg heeft zo’n buurt een tweede ontsluiting nodig. Het college heeft voorgesteld om dat via het Broeksteegje te doen. Daarnaast wil het college de Stenenkamerseweg, een fietsstraat, niet laten verworden tot een sluiproute naar de A28 via Nulde. Dus ergens moet de weg worden afgesloten. Het college dacht dat die afsluiting bij de spoorwegovergang zou kunnen. Voor de bewoners en de gemeenteraad ging dat allemaal te snel. Te meer omdat het college de bewoners niet bij deze oplossingen had betrokken. Reden voor Wij Putten om even een pas op de plaats te maken en het college te vragen om na goed overleg met de bewoners met een plan te komen. Voor Wij Putten gaat het daarbij om: 1. De Stenenkamerseweg is en blijft een fietsstraat en 2. De fietsstraat mag geen sluipweg voor het autoverkeer worden naar de A28 worden (via Nulde).
Rien zet het allemaal op zijn manier op een rijtje, dit keer geholpen door Geke Hop, woordvoerder van Wij Putten op dit onderwerp.