EEN KORTE INTRODUCTIE

Wij Putten is een lokale politieke partij, zonder Haagse binding. Met vijf raadszetels de grootste partij in Putten. Wij Putten houdt zich uitsluitend bezig met zaken die Puttenaren aangaan.
Lees meer over de fractie en het bestuur

LAATSTE NIEUWS

Wil je een bericht achterlaten op de site, commentaar geven op een bespiegeling of aandacht vragen voor een bepaald onderwerp? Laat dan vooral een reactie achter.
Ga naar nieuwsoverzicht »

’T is een vreemdeling zeker…

Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders: de media overspoelen ons met verhalen en feiten over dit toch zo langzamerhand steeds groter wordend probleem. Maar hoe denkt de Puttense politiek hierover?

De Loes van Overeemstraat

In de commissie Samenleving heeft het college het voorstel gedaan om bij de herontwikkeling van de locatie Da Costa een straat te vernoemen naar Klaas Friso.

Gekakel over de Beitelweg

Vorige maand bleek de raad tot op het bot verdeeld te zijn over een voorstel om een agrarisch bedrijf aan de Beitelweg uit te breiden met twee grote vleeskuikenstallen.

WORD LID VAN WIJ PUTTEN

U kunt lid worden van Wij Putten door contact op te nemen met Arap-John Tigchelaar. Hij kan u meteen meer vertellen over Wij Putten. Het lidmaatschap bedraagt minimaal € 5 en maximaal € 50 per jaar.
Aanmelden lidmaatschap