info@wijputten.nl

Nieuws

Wij Putten Academie over vergunningsvrij bouwen en mantelzorg

Geplaatst op 2 februari 2015

Zorg en ruimtelijke zaken, wat hebben ze met elkaar te maken? Heel veel, op de Wij Putten Academie, komende woensdag 4 februari in dorpshuis Stroud.

Nu de rijksoverheid een groot aantal taken op het gebied van de zorg heeft overgeheveld naar de gemeenten, is het belang van mantelzorg alleen maar toegenomen. Een ander gegeven is dat de regels rond het vergunningsvrij bouwen in november 2014 nogal zijn versoepeld. Samen zorgen deze twee ontwikkelingen voor een toenemende belangstelling voor het verschijnsel mantelzorgwoning: een kleine extra woning op het eigen erf, waar bijvoorbeeld een hulpbehoevende ouder kan wonen.

De regels rond het vergunningsvrij bouwen zijn echter nogal ingewikkeld. Wat mag er nou precies wel en niet?Hoog tijd om daar meer van te willen weten. De Wij Putten Academie heeft daarom de Apeldoornse gemeenteambtenaar Harro Visser uitgenodigd voor een college over deze materie. Hij geldt als deskundige op het gebied van vergunningen. Aan de hand van voorbeelden legt hij uit wat onder de nieuwe regelgeving wel en niet kan. Ook zal hij ingaan op onduidelijkheden en risico’s die verbonden zijn aan de nieuwe wetgeving, want er zitten hier en daar nog wel wat addertjes onder het gras.

Leden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, maar ook niet-leden zijn welkom.
Inloop vanaf 19.15 uur, in dorpshuis Stroud, aanvang 19.30 uur. Zoals altijd is het college gratis.