info@wijputten.nl

Nieuws

Wij Putten Academie over rol burgemeester

Geplaatst op 11 september 2011

Het nieuwe academisch jaar gaat in Putten van start op woensdag 14 september. Dan organiseert de Wij Putten Academie haar 5e bijeenkomst. In de afgelopen periode is aandacht besteed aan de onderwerpen: gemeentelijke communicatie, het wethouderschap, grondbeleid en duurzame energie. Nu staat het burgemeesterschap op de agenda.

Daartoe is op woensdagavond 14 september a.s. Wim Burgering uitgenodigd, de voormalige burgemeester van buurgemeente Barneveld. Hij zal met ons in gesprek gaan over de rol en de positie van de burgemeester in en buiten de gemeente. Te denken valt aan de rol van de burgemeester binnen het college, binnen de raad, binnen de lokale gemeenschap. Ook zal ongetwijfeld de vertegenwoordigende functie van de burgemeester in de regio, de provincie en daarbuiten de revue passeren.

Wim Burgering begon zijn politieke loopbaan in 1974 als raadslid voor de KVP in de gemeenteraad van Barneveld. In de jaren 80 was hij lid van Provinciale Staten van Gelderland. In november 1991 werd hij benoemd tot burgemeester van Rijnwaarden. In november 1999 werd Burgering burgemeester in ‘zijn’ Barneveld. Op 1 februari 2005 ging Burgering met pensioen.
Vanaf april 2007 is hij nog ruim een half jaar waarnemend burgemeester geweest van de gemeente Hof van Twente als opvolger van Ank Bijleveld die staatssecretaris van Binnenlandse Zaken was geworden.

Dag:Woensdagavond 14 september 2011
Tijd:19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur (zaal open vanaf 19.15 uur).
Plaats:FNV-gebouw Pinnenburgerweg 24a Putten

Deze bijeenkomst is in principe bedoeld voor Wij Putten leden.

(Het pad/steegje dat toegang geeft tot Marpibema ligt tussen Pinnenburgerweg 22 en 24. Je kan er in de buurt maar beperkt parkeren, met de fiets gaat dat een stuk makkelijker)