info@wijputten.nl

Nieuws

Remmen voor wijkvoorzieningen

Geplaatst op 15 februari 2015

Wij Putten wil een systeem invoeren waarbij wijkbewoners met goed verkeersgedrag kunnen sparen voor verbeteringen in de wijk.

beloningHet plan komt erop neer dat de wijk geld voor verbeteringen verdient als automobilisten zich aan de maximumsnelheid houden. De gemeente moet hiertoe een aantal matrixborden aanschaffen die niet alleen de gemeten snelheid weergeven, maar ook het bedrag dat de wijk hiermee verdient. “Het mes snijdt aan twee kanten”, zegt fractievoorzitter Henri Luitjes van Wij Putten. “Het leidt tot een daling van het aantal snelheidsovertredingen, maar ook tot verbeteringen in de wijk.” Dat laatste kan wat hem betreft van alles zijn. Bewoners kunnen hier zelf over beslissen. “Een nieuw speeltoestel, een bankje, een extra lantaarnpaal, ga zo maar door”, zegt Luitjes. In het coalitieakkoord is een budget opgenomen voor dergelijke verbeteringen in de wijk.

Het idee is ontstaan na een nadere analyse van de wijkenquêtes die Wij Putten tijdens de vorige raadsperiode in alle wijken heeft gehouden. dertig“Die enquêtes hebben een schat aan informatie en ideeën opgeleverd, die deels ook in ons verkiezingsprogramma zijn verwerkt. Maar er was ook duidelijk één rode draad: in vrijwel alle wijken zijn klachten over te hard rijden.” Luitjes denkt dat dit systeem gaat werken, omdat de meeste overtreders zelf ook in de wijk wonen. Dit in tegenstelling tot automobilisten die te hard rijden op doorgaande wegen, waar de gewone matrixborden van de gemeente meestal te vinden zijn. “Hardrijders krijgen een heel direct belang bij het temperen van hun snelheid”, vat Luitjes samen.

Wanneer en waar de matrixborden worden geplaatst is nog niet bekend, want de plannen moeten nog nader worden uitgewerkt. Maar wie een goede locatie weet, plus een goed doel in de wijk om voor te sparen, kan zich vast melden bij Wij Putten, via info@wijputten.nl.