info@wijputten.nl

Nieuws

Meer betrokkenheid bij Voorthuizerstraat

Geplaatst op 25 augustus 2018

Wij Putten gaat zich ervoor inzetten dat aanwonenden van de Voorthuizerstraat, maar ook de gemeenteraad meer worden betrokken bij de herinrichting van deze weg. Dat is het resultaat van het overleg tussen de fractie van Wij Putten en vertegenwoordigers van de klankbordgroep Voorthuizerstraat.
De klankbordgroep is door de provincie in het leven geroepen om hun opknapbeurt van de Voorthuizerstraat te begeleiden. De Voorthuizerstraat tussen Putten en Voorthuizen is een provinciale weg, maar ligt voor een belangrijk deel op Puttens grondgebied. Daarom wil de fractie van Wij Putten goed geïnformeerd zijn over wat er leeft onder de aanwonenden en gebruikers van de weg. De Voorthuizerstraat staat hoog op het lijstje van Wij Putten om veiliger gemaakt te worden. Daarbij gaat het om zowel de weg als het fietspad.
De bewoners zijn bereid mee te denken over het veiliger maken van de weg en het fietspad. Maar ze willen ook dat de weg een 60 km/u weg wordt. De weg kent veel uitritten en zijwegen en dan is 80 km/u in hun ogen te snel. Verlaging van de snelheid levert ook minder geluidoverlast op.

Wij Putten wil samen met het college nagaan hoe inwoners en gemeenteraad beter aangehaakt kunnen worden bij de aanpak van de Voorthuizerstraat.