info@wijputten.nl

Roosmarijn Luitjes

Samen met Marjolijn zijn wij, als 22-jarigen, de jongsten op de lijst van Wij Putten. Ik vind het belangrijk dat ook jongeren zich druk maken over wat er zich binnen hun gemeente afspeelt. Wij Putten neemt jongeren serieus of het nou om huisvesting, fietsveiligheid of een gezellig centrum gaat. Daarom steun ik Wij Putten om ons dorp ook voor jongeren aantrekkelijk en levendig te houden.

Wonen in Putten
Recreatieparken zijn er voor de recreatie en niet voor permanent wonen. In de afgelopen decennia is daar veel; te weinig aandacht voor geweest en dat betekent dat we met ‘Vitale Vakantieparken’ deze situatie weer op orde moeten brengen. Wij Putten wil wél de mogelijkheid onderzoeken van een tijdelijke ontheffing voor jongeren om op in de toekomst te saneren recreatieparken te mogen wonen, in afwachting van een passende woning. Op korte termijn moeten we creatieve oplossingen vinden voor urgente situaties. Verplaatsbare, kleinere woningen op tijdelijke locaties kunnen daarvoor een oplossing zijn.
Wat Wij Putten betreft zijn recreatieterreinen met verplaatsbare woningen buiten het recreatiecluster ook acceptabele tijdelijke oplossingen.

Natuurlijk moeten we niet ieder groen plekje in het dorp volbouwen, maar om ook de nieuwe generatie Puttenaren te kunnen huisvesten, zijn er tot 2040 zo’n 1.000 tot 1.500 extra woningen nodig. Een nieuwe woonwijk is dan keihard nodig. Wij Putten wil daarom niet langer wachten en vooral doorpakken: bouwen, bouwen en nog eens bouwen!

Starters
Starterswoningen moeten ook in toekomst qua prijs starterswoningen blijven. Misschien moeten we daarom wel kleinere woningen bouwen. Ook is het belangrijk voor starters dat de we in Putten de startersleningen continueren.

Geboren
Ik ben in Meppel geboren maar woon sinds mijn mensenheugenis in Putten

Studie
Studente rechtsgeleerdheid aan Tilburg University

Hobby’s
Tennis

Terug naar mensen