info@wijputten.nl

Ronald Roosjen

Sinds vijf jaar woon ik in het fraaie bosgebied van Putten, komend vanuit Amersfoort. We zijn hier komen wonen vanwege de prachtige omgeving. Wonen in het Speulder- en Sprielderbos is een voorrecht! En dat op korte afstand van Amersfoort en Utrecht, waar ik werk. De polders, het bos en het dorp Putten vormen samen een prachtige groene oase, terwijl om ons heen de stedelijke dynamiek van de Randstad oprukt. Ruimtelijke ontwikkeling heeft mij altijd al geboeid: ik heb in mijn werk bij Rijkswaterstaat vele grote projecten gedaan met grote impact op de ruimte. De reden om met Wij Putten aan de slag te gaan, is de uitdaging die ik zie om de grote kwaliteit van Putten te bewaren, terwijl de stedelijke dynamiek om ons heen plaatsvindt.

Woningen zijn schaars, files op de A28 worden alsmaar langer. Zorgen voor goede bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer en voldoende ruimte voor woningbouw op de juiste locaties, daar ga ik voor. Daarnaast vind ik de verduurzaming van de gemeente een belangrijk item. De kunst is om dit zodanig te doen dat de kosten voor de burger niet toenemen. En het leuke is dat het kan: technieken zijn beschikbaar.

Ruimtelijke ontwikkeling
Mijn drive is om de grote kwaliteit van Putten te bewaren en tegelijk dynamisch onderdeel te zijn van het stedelijk netwerk waartoe we ook behoren. Gevolgen van die stedelijke dynamiek zijn duidelijk merkbaar: woningen zijn schaars, starters kunnen vrijwel niet meer terecht in Putten. Amersfoort wordt zo duur dat mensen in de omgeving gaan kijken naar woningen. Die druk is ook duidelijk in Putten merkbaar. Ook wij zijn afkomstig uit die hoek en wij zijn niet de enigen. De koopwoningmarkt is er niet alleen voor Puttenaren. Deze markt is vrij. Dus die druk zal meer en meer voelbaar worden.
Daarom moet er voldoende ruimte zijn voor woningbouw. De beperkte woningbouwcontingenten vanuit de provincie moeten verruimd worden. Goede locaties moeten tijdig gereserveerd worden. Het station Putten kan veel beter benut worden voor de grote stroom mensen naar Amersfoort en Harderwijk. Nieuwbouw in de omgeving van het station zou nagestreefd moeten worden. Nu is het station half buiten het dorp gelegen, met vooral industrie in de omgeving. Op de lange termijn zouden we moeten streven naar woningbouwlocaties rond het station. Niet makkelijk, dit zou samen met de provincie opgepakt moeten worden. Lang vooruit denken, maar daar nu al mee beginnen.
Ook de bereikbaarheid is een belangrijk aandachtspunt: de ontsluiting naar de A28 is matig. Ofwel via landbouwweggetjes naar afrit Nulde, ofwel door Ermelo naar afrit Ermelo, ofwel binnendoor naar Nijkerk. De kunst is om dit dusdanig te verbeteren dat er geen nieuwe sluiproutes ontstaan voor doorgaand verkeer, maar wel de bereikbaarheid van Putten op orde komt en blijft.

Duurzaamheid
In mijn dagelijks werk ben ik actief met de energietransitie: hoe kunnen we de warmtevoorziening in Nederland duurzaam maken. Het water en grondwater kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Ik ken de mogelijkheden, technieken, maar ook de dilemma’s om deze transitie grootschalig in te voeren. We moeten niet afwachten, we moeten slagen gaan maken. Nieuwbouw moet sowieso energieneutraal. Als we dat nu niet doen, zitten we later met grotere kosten. En het is ook nog eens goedkoper wonen, ook als je eventuele extra bouwkosten meeneemt. De grootste uitdaging zit in het verduurzamen van de bestaande gebouwen. Die slag moeten we met elkaar gaan maken, kansen pakken waar het kan, met een visie op de manier waarop.
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Wij Putten wil dat de gemeente aan de slag gaat met energiezuinige straatverlichting, het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en dat de gemeente bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken kijkt hoe dit zo energieneutraal mogelijk kan. Verder is het goed dat we gaan stimuleren dat bij zoveel mogelijk huizen en andere gebouwen de hemelwaterafvoer afgekoppeld wordt van het riool.

Geboren:
Geboren en getogen in Coevorden, Drenthe, in 1971, daarna voor studie en werk via Delft, Utrecht, Baarn en Amersfoort in Putten geland.

 

Terug naar mensen