info@wijputten.nl

Rien van den Hoek

Putten vind ik een fijn dorp met een hoog voorzieningenniveau, zowel op maatschappelijk gebied als op sportgebied. Voor de oprichting van Wij Putten heb ik me eigenlijk nooit zo met politiek bemoeid. Toch zou meer betrokkenheid van inwoners best wel goed zijn. Ik heb nu zelf ervaren dat als je niks zegt, je ook niet meedoet. Dus hoe klein het onderwerp ook is, alle betrokkenheid telt.

Luisterend oor
Ik wil dan ook meer aandacht kunnen geven aan ‘kleine’ ergernissen die de burger bezighouden. Me vooral inzetten en een luisterend oor bieden om te horen wat de mensen bezighoudt. Waar mogelijk actie voor hen ondernemen.

Stilstand is meestal achteruitgang. Maar voor sommige mooie plekjes in Putten betekent stilstand behoud. Nieuwbouw of modernisering hoeft geen vooruitgang te betekenen. Dat zien we bijvoorbeeld aan ons centrum. Ieder koestert de oude panden en verfoeit in een aantal gevallen de nieuwbouw.
In mijn vrije tijd mag ik graag onder de mensen zijn, maar kun je me ook vinden op de mooiste plekjes die ik ken: de natuur rondom Putten.

Geboren:
Da Costastraat 19, Putten

Werk:
Zelfstandig Schilder

Hobby’s:
Als ik tijd overhoud, dan besteed ik die het liefst aan lezen, wandelen, motorrijden en vakantie in Engeland.

Terug naar mensen