info@wijputten.nl

Piet Stijf

Wij Putten ken ik al vanaf de oprichting en geeft mij op veel vlakken een goed gevoel. De mensen luisteren goed en proberen de geluiden uit de samenleving mee te nemen naar het gemeentehuis. Als er een bijeenkomst is, kom je een zeer ontspannen sfeer tegen. Het is een zeer gevarieerde club mensen, waar je je direct thuis voelt. Het samenwerken aan een beter Putten is wat verbindt.

Sport
Putten moet een aantrekkelijke gemeente blijven, met een lichte bevolkingsgroei met veel voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, gezondheid, detailhandel en vrije tijd. Ik vind het belangrijk dat kinderen die leven in armoede of verborgen armoede ook de mogelijkheid hebben om mee te kunnen doen als het gaat om sociaal-culturele activiteiten en sport. Een stukje daarvan zie je in het actuele sportbeleidsplan. De sportverenigingen kunnen een beroep doen op extra subsidie als zij zich inzetten om sport te verbinden met zorg, jeugd, participatie of gezondheid. Hiervoor is jaarlijks € 150.000 beschikbaar. Wij Putten vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving.

Zorg
Het is mooi als we zo veel mogelijk continuïteit van de jeugdzorg en WMO-zorg realiseren. En dat iedereen laagdrempelige zorg ontvangt die nodig is. Thuis als het kan, in een zorginstelling als het moet, waar mogelijk in Putten. Daarom is het nodig dat we gaan investeren in de kwaliteit van het keukentafelgesprek.
Uiteraard moet de gemeente die de zorgtaken gaat uitvoeren dat met het geld doen dat het rijk hiervoor verstrekt. Mogelijk kunnen we er ook aan werken dat de eigen bijdragen in de zorg voor met name de middeninkomens omlaag gaat.
Als laatste kunnen we vast wel de informatievoorziening aan inwoners over zorg zowel via balie als digitaal verbeteren.

Geboren:
Mijn wieg stond in Barneveld, geboren op 21 november 1964. Inmiddels woon ik alweer 32 jaar in het mooie Putten.

Gezin:
Mijn gezin bestaat uit een lieve vrouw, dochter en zoon.

Werk:
Ik werk met heel veel plezier, al bijna dertig jaar, bij het mooie tanktransportbedrijf Van de Brug aan de Voorthuizerstraat.

Hobby’s
Mijn grote hobby is bij Rood-Wit scheidsrechter zijn. En daar komen natuurlijk wat aanverwante zaken bij kijken die in een vereniging voorkomen. Voetbalwedstrijden volgen hoort daar natuurlijk ook bij. In mijn weinige vrije tijd sprong ik vroeger ook graag op de mountainbike, om door ons mooie Putten heen te raggen, maar jammer genoeg komt daar tegenwoordig maar weinig van terecht.

Terug naar mensen