info@wijputten.nl

Martin van de Kolk

Wij Putten is voor mij een lokale politieke partij met een mooie afspiegeling van de Puttense gemeenschap van jong tot oud, kerkelijk en niet kerkelijk kortom een partij voor iedereen, die midden in de samenleving staat en de ‘politiek’ dichtbij de inwoners brengt. De reden dat ik mij heb aangesloten bij Wij Putten is dat ik van mening ben dat de beste stuurlui altijd aan wal staan. Vanaf de zijlijn is het makkelijk praten maar als je een mening hebt of ergens iets van vindt, dan kun je dat alleen veranderen als je daarin een actieve rol inneemt. Daarnaast vind ik politiek interessant en dat is wel een belangrijke voorwaarde. Mijn doel is door soms wat prikkelend maar altijd vanuit een onderbouwing politiek te bedrijven, een nieuw geluid te laten horen.

Trots zijn
Wat mij persoonlijk aanspreekt is dat de partij benaderbaar is en daarin zelf initiatieven neemt o.a. met de wijk in. Maar ook de app is een mogelijkheid om zaken onder de aandacht te brengen welke dan tot uiting komen in het partijprogramma. Je kan het nooit iedereen naar het zin maken maar wat ik mooi vind is dat Wij Putten dat doel wel nastreeft, Putten groener en leefbaar wil maken en vooral behouden. We mogen soms wel wat meer trots zijn om wat bereiken, niet alleen de politiek maar ook de burgerinitiatieven.

Bedrijvigheid
Wij Putten wil een extra bedrijventerrein ontwikkelen, maar ook dat het bedrijventerrein aan de Ambachtsstraat plaatsmaakt voor woningbouw. De ontwikkeling van een bedrijvenstrip, bijvoorbeeld langs de Henslare staat nog steeds hoog op het lijstje van Wij Putten. Waar we vooral aan moeten werken is bedrijvigheid met kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid.
Waar we ook meer werk van kunnen maken is het aanbesteden. Bij aanbestedingen kunnen we specifiek lokale en regionale bedrijven extra attenderen omdat
dit de Puttense economie ten goede kan komen. Bij meervoudige onderhandse aanbestedingen, voor zover mogelijk, minimaal één Puttense ondernemer uitnodigen.

Zondagsopening
De zondagsopening is in de regio een issue. Vooralsnog zijn er bij Wij Putten niet veel signalen ontvangen dat inwoners aandringen op zondagsopening van winkels. Wij Putten benadert dit vraagstuk pragmatisch en stelt vooral de vraag of er bij de consument en de ondernemer draagvlak is voor verruiming op dit punt. Zolang dat niet het geval is blijven de winkels gewoon op zondag dicht. Wat we wel moeten regelen is dat we gaan toestaan dat campingwinkeltjes op recreatieterreinen op zondag open zijn.

Geboren
Mijn wiegje heeft kort in Harderwijk gestaan, ben namelijk geboren in het Boerhaaveziekenhuis op 18-05-1974. Verder opgegroeid in een dorpje genaamd Uddel maar woon al weer sinds 2002 in de gemeente Putten.

Gezin
Getrouwd met Heddie van de Kolk en twee heerlijke kinderen Romee [10] en Miron [7]

Werk
Hoofd bedrijfsbureau bij Haco Lichtreklame te Nieuwegein

Hobby’s
Hardlopen, mountainbiken, muziek, theater, koken en genieten van goede wijn.

Terug naar mensen