info@wijputten.nl

Marja Kieft

Ik ben hartstikke blij dat Putten een van de goedkoopste gemeenten in Nederland is. Daarom hoop ik ook dat Putten zijn eigen afvalinzameling blijft uitvoeren, zodat Putten een van de
goedkoopste gemeenten op dit gebied blijft. Daar heeft toch ieder profijt van? Milieu en Rijk en Arm. Armoede is overigens lang niet altijd zichtbaar, niet iedereen loopt met zijn ellende te
koop. Het is aan de gemeente om de gevolgen van armoede te bestrijden, met name onder kinderen. Ik vind het belangrijk dat kinderen die leven in armoede of verborgen armoede ook de mogelijkheid hebben om te participeren, mee te doen als het gaat om sociaal-culturele activiteiten en sport. Dan kan iedereen meedoen!

Ondersteunen
Wij Putten wil verenigingen en stichtingen die inwoners ondersteunen helpen en stimuleren, zoals SWP en de voedselbank. Maar we kunnen ook de eigen bijdragen in de zorg voor met name de middeninkomens verlagen. En de gemeente moet investeren in de kwaliteit van het keukentafelgesprek. Zodat iedereen laagdrempelige zorg ontvangt die nodig is. Thuis als het kan, in een zorginstelling als het moet, waar mogelijk in Putten.

Cultuur
Ik ben heel blij met het punt uit het verkiezingsprogramma dat Wij Putten het belangrijk vindt dat kinderen op de basisscholen in aanraking komen met verschillende kunstvormen en leren over cultuurhistorie. Projecten als Cultuureducatie met kwaliteit zouden ze dan hierbij moeten ondersteunen. Zo is het samen muziek maken goed voor de ontwikkeling van het kind en kan zo ook de aanwas nieuwe leden van onze muziekverenigingen veilig stellen. Interesse voor kunst loopt helaas bij jongeren terug, maar zou dat niet kunnen komen dat vaak deze doelgroep vergeten wordt? Extra aandacht en initiatieven voor deze doelgroep, bijvoorbeeld vanuit jongerenwerkers of combifunctionarissen, zijn dan gewenst zijn!

Geboren
Zoals ze dat noemen ben ik een echte Puttense.
Ik ben op 12-07-1961 in Putten geboren en heb op zes jaar na altijd in Putten gewoond.

Gezin
Alleenstaand, 3 kinderen, 4 kleinkinderen

Werk
Ik zou nog heel graag willen werken maar ben helaas afgekeurd.

Hobby’s
Handwerken, lezen, wandelen

Terug naar mensen