info@wijputten.nl

Leny Tabak

Wat mij het meeste aanspreekt in Wij Putten is het streven om een brede partij te zijn, voor iedereen en door iedereen. Verbinding, begrip en respect hebben voor elkaar bereik je door naar elkaar te luisteren en gemeenschappelijke doelen te bereiken. Door onder andere de buurten langs te gaan en met bewoners te praten krijgen de mensen van Wij Putten zicht op wat er leeft en wat bewoners belangrijk vinden. Het partij programma is een mooie weerslag hiervan.

Onderwijs
Niet verbazingwekkend, maar wel erg belangrijk is dat we óók openbaar basisonderwijs in Putten houden en behouden! Verder moeten de schoolgebouwen zo efficiënt mogelijk benut worden, bijvoorbeeld via een Integraal Kindcentrum (IKC). Waar we natuurlijk ook op moeten letten is dat we het schoolzwemmen en muziekonderwijs behouden. En aandacht schenken aan laaggeletterdheid.

Veiligheid
In zo’n verkiezingsprogramma zijn verkeerszaken lekker makkelijk te beoordelen. Zo vind ik het een goed plan om bij de provincie nogmaals aan te gaan dringen op belijning op het fietspad langs de Garderenseweg. Ook nabij Bosbad Putten de oversteekplaats vanaf de Oud Groevenbeeklaan over de Zuiderveldweg veiliger maken zal veel veilger zijn voor de fietsers naar het zwembad en school Groevenbeek in Ermelo. Ik begreep dat Wij Putten ook waar mogelijk zandwegen zonder verbindingsfunctie met een slagboom wil sluiten voor verkeer. Prima!
Maar als we toch bezig zijn; De fietsoversteek Engweg bij ‘de vrouw van Putten’ kan vast wel verbeterd worden!

Geboren
geboren 17-05-1949 in Amsterdam

Gezin
Ik woon in het mooiste gedeelte van Putten, samen met mijn partner.

Werk
Ik ben onderwijspsycholoog en nu met pensioen. Heb 20 jaar bij de Inspectie van het Onderwijs gewerkt.
Ik zit in een Raad van Toezicht van een Amsterdams schoolbestuur en verricht vrijwilligers werk op basisscholen (o.a in Putten).

Hobby’s
Tennis, wandelen, fietsen en lezen.

 

Terug naar mensen