info@wijputten.nl

Jan Doppenberg

Na zo’n dertig jaar gewerkt te hebben in het Bosbad Putten, daarna nog tien jaar in het bedrijfsleven in diverse functies, heb ik nu geen werkplicht meer. Dit mede door de matige gezondheid, die mij flink parten speelt. Wij Putten is voor mij de club die het meest bij mij past, vooral omdat er een grote diversiteit is aan mensen die bij deze club zijn aangesloten. Ook het programma past goed in mijn straatje.

Sport
Bijvoorbeeld op het gebied van sport. We moeten de sportverenigingen uitdagen een bijdrage te leveren op het gebied van zorg, participatie, jeugdbeleid en gezondheid. Hiervoor is jaarlijks maar liefst € 150.000 beschikbaar. Wij Putten vindt het namelijk belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. Als blijkt dat het nodig is, moeten we ook een derde sporthal bouwen. Maar ook buiten valt er meer te doen. Denk aan meer speelmogelijkheden voor jongeren, zoals een skatebaan.

Zorg
Als het gaat om zorg, vindt Wij Putten dat inwoners een eigen verantwoordelijkheid hebben. Maar de gemeente krijgt wel geld van het rijk om kwetsbare mensen zorg aan te bieden. Dat moet de gemeente dan ook doen en niet de zorggelden oppotten.

Geboren:
Op 26 april 1957 in Putten

Gezin:
Ik heb een zoon en een dochter en drie kleinkinderen

Werk:
Zo’n 30 jaar gewerkt in het Bosbad Putten, daarna nog 10 jaar in het bedrijfsleven

Hobby’s:
Ik mag me verdienstelijk maken bij Rood-Wit’58 en doe dat met heel veel plezier.

Terug naar mensen