info@wijputten.nl

Helmer Berkhoff

Vriendjespolitiek accepteert Wij Putten niet. Dat spreekt mij aan!
Het dorp niet vanuit een ivoren toren aan het Fontanusplein besturen.
Wij Putten wil een bestuur dat open, eerlijk, rechtvaardig en slagvaardig is. Een integer bestuur, dat er voor iedereen is.

Volksvertegenwoordiging
Wij Putten wil in de gemeenteraad vooral de rol van volksvertegenwoordiger en verbinder op zich nemen. Wij Putten is veel in de samenleving te vinden en neemt die kennis mee in de gemeenteraad. Hierbij is natuurlijk het verbinden van groepen in de samenleving belangrijk. Daarvoor zou nog eens goed gekeken moeten worden naar de werkwijze van de gemeenteraad. Soms zijn onderwerpen te ingrijpend om snel af te doen, zit er te veel tijdsdruk op de besluitvorming van de gemeenteraad en duren vergaderingen m.i. onnodig lang. Dat komt de kwaliteit van de besluitvorming zeker niet altijd ten goede.

Sport
Sportverenigingen kunnen sinds vorig jaar een beroep doen op extra subsidie als zij zich inzetten om sport te verbinden met zorg, jeugd, participatie of gezondheid. Hiervoor is jaarlijks
€ 150.000 beschikbaar. Een forse impuls voor de sportverenigingen, als ze maar meedoen! Sportverenigingen worden dus nu uitgedaagd een bijdrage te leveren op het gebied van zorg,
participatie, jeugdbeleid en gezondheid. Maar de gemeente moet ook toezien op voldoende (speel) accommodaties. Denk aan bijvoorbeeld meer speelmogelijkheden voor jongeren, zoals een skatebaan. Als blijkt dat het nodig is zullen we toch ook echt moeten denken aan een derde sporthal bouwen.

Wonen
Ik ben heel blij met het punt uit het verkiezingsprogramma dat Wij Putten de mogelijkheid wil onderzoeken van een tijdelijke ontheffing voor jongeren om op in de toekomst te saneren recreatieparken te mogen wonen, in afwachting van een passende woning.  Maar ook onderwerpen als vergrijzing, eenzaamheid, ehealth, waarmee mensen langer thuis kunnen wonen, vragen de komende jaren de aandacht. Met gebruikmaking van nieuwe technologieën kan zelfstandig wonen langer mogelijk gemaakt worden.
Veel Puttenaren hebben weliswaar in Bijsteren een woning gevonden, dus in die zin is dit woningbouwproject zeer geslaagd. Maar nu is Rimpeler aan de beurt. Daar is ruimte voor
slechts 350 woningen, maar willen reeds gevestigde Puttenaren geen bomen opofferen voor nieuwe woningen. Wij Putten wil écht niet graag ieder groen plekje in het dorp
volbouwen, maar om ook de nieuwe generatie Puttenaren te kunnen huisvesten, zijn er tot 2040 zo’n 1.000 tot 1.500 extra woningen nodig. Een nieuwe woonwijk met natuurlijk ook nieuwe bomen is dan keihard nodig.

Geboren
in Apeldoorn in augustus 1972.

Gezin
2 kinderen.

Werk
Manager Cyber Security.

Hobby’s
Volleybal, motorrijden, watersport.

Terug naar mensen