info@wijputten.nl

Connie van Westing

Hoe lang ik al bij Wij Putten zit? Vanaf de oprichting ongeveer, 2010 misschien?
Ik ging voor het eerst op stap met Wij Putten tijdens de opschoondag, met een grote club mensen de handen uit de mouwen. Ervoor zorgen dat alles er weer netjes uitziet; dat de troep uit het dorp en vooral uit de natuur wordt verwijderd. Dat is het leuke van deze partij, niet alleen ergens over praten, maar er ook iets aan doen met z’n allen. Met een enthousiaste groep mensen aan het werk. Op zich heb ik niet zoveel met politiek, maar hoe Wij Putten dat aanpakt, activiteiten in combinatie met politiek, spreekt mij wel aan. Ook het ‘De wijk in’, waarbij de bewoners worden gevraagd wat er speelt en wat er volgens hen verbeterd kan worden is goed. Dit is een van de manieren waarop Wij Putten de bewoners van Putten betrekt bij de politiek.

Zorg
Vanuit mijn persoonlijke situatie heb ik met zorg te maken. Ik sluit me dan ook bij Wij Putten aan dat de gemeente de zorgtaken moet uitvoeren met het geld dat Den Haag hiervoor verstrekt. De informatievoorziening aan inwoners over zorg zowel via balie als digitaal mag dan ook best wel verbeteren.

Gezondheid
Op het gebied van gezondheid wil Wij Putten bij het beleid rond alcohol en drugs vooral inzetten op preventie en vroegtijdige bewustwording. Er mag best wel prioriteit gegeven worden aan de handhaving van de grens van 18 jaar als het gaat om gebruik van alcohol.
Ook de voortzetting van het programma Jongeren op gezond gewicht (JOGG) lijkt me goed.

Geboren
In het mooie Putten, in augustus 1969.

Gezin
Ik ben moeder van een zoon (18) en een dochter (16).

Werk
Ik werk als procesmanager bij de Raad voor Accreditatie in Utrecht.

Hobby’s
Ik houd van wandelen/fietsen in de natuur en tuinieren. Daarnaast schilder ik en ga ik geregeld naar een museum.

Terug naar mensen