info@wijputten.nl

Nieuws

Handhaving

Geplaatst op 4 februari 2013

Betrokkenen hebben nadat zij tot de conclusie waren gekomen dat het wel erg moeilijk is om van een oud hok waarvan de constructie niet optimaal is om daar door een architect een tekening van te laten maken en dit ook nog geen zekerheid biedt voor de rest van de opstallen geen actie ondernomen.

De betrokkenen hebben weer een brief ontvangen met de mededeling dat de container mag blijven staan als het oude kippenhok gesloopt wordt. Met hieraan verbonden een dwangsom van  € 10.000. Overigens staat er niets meer in de brief over de rooilijn, welke bij het laatste gesprek de reden was voor een tekening met vergunning aanvraag.

Er is weer een zienswijze ingediend met daarin een opsomming van de door gemeente gemaakte fouten. De fouten betreffen het huis, de aangebouwde schuur en nog een kippenhok die illegaal gebouwd zouden zijn en waar nu niet meer over gesproken wordt.

Op deze zienswijze is door de gemeente weer een brief gestuurd, met de mededeling dat als de gemeente die hiervoor genoemde punten niet benoemd, dit nog geen zekerheid geeft dat deze punten nu zijn afgedaan of niet waar zijn. Verder blijft de gemeente op het standpunt dat het kippenhok gesloopt moet worden.

De betrokkenen maken op deze brief een bezwaar. Op dit bezwaar krijgen de betrokken een brief dat het voorgelegd wordt aan de bezwaren commissie.

Op 24 oktober heeft de bezwaren commissie plaats gehad. De bewoners geven aan dat zij best bereid zijn om alsnog een tekening en een vergunning aan te vragen maar dat het dan nog geen zekerheid geeft over het andere kippenhok en de schuur.

De  commissie kwam lezende de brieven ook tot de conclusie dat de bewoners hier een punt hadden. De aanwezige ambtenaar  werd door de commissie hier mee geconfronteerd, maar bleef daar onduidelijk over en wilde/mocht  daar geen uitspraak over doen. De commissie wilde op haar beurt; na zoveel halsstarrigheid van de ambtenaar, ook geen uitspraak doen. De commissie gaf het advies om er met de gemeente alsnog uit te komen. Er zou een verslag gemaakt worden, mocht men er niet uit komen met de gemeente dan zal de commissie alsnog een uitspraak doen.

Op 7 nov. weer een bief van de gemeente dat de bewoners een vergunning moeten aanvragen. In de brief staat ook dat gezien het voortraject dat het aannemelijk is dat bewoners met succes een beroep op het overgangsrecht kunnen doen. Echter op grond van de vergunning aanvraag en stukken moet blijken dat schuur er al vanaf 1970 staat. Men heeft alleen oude foto’s zonder datum en getuigen. De bewoners hebben van beide kippenhokken nu een tekening laten maken en een vergunning aangevraagd en moeten nu maar hopen dat de vergunning wordt verstrekt.

De bewoners lazen in de krant dat de regio rechter in Putten zou komen en hebben zich hier voor aangemeld en zijn er ook  voor uitgenodigd. Op 21 januari is deze gehouden op de Vanenburger Allee. De rechter gaf aan dat het handhaven van rijkswege aan de gemeente is opgelegd en dat hij daar niets mee kan. Wel gaf deze aan dat tekeningen uit het dossier halen ( zie vorig schrijven ) zonder medeweten van de bewoners absoluut niet kan. Hier hadden de bewoners een punt  volgens hem.

Bij mij blijft een ontevreden gevoel, immers de grote schuur ( zie foto ) is dan nog steeds niet vergunt. Als er toch/nog een mogelijkheid is om dat te regelen dan had dat voor de andere opstallen toch ook gekund? Indien nodig kom ik er nog wel een keer op terug