info@wijputten.nl

Nieuws

Gemoedelijkheid troef rond Groeneveltstraat

Geplaatst op 12 oktober 2013

Wilma aan de deur

PUTTEN – Veel bewoners van de wijk rond de Groeneveltstraat zouden best wat openbaar groen willen inleveren voor extra parkeergelegenheid. Dat blijkt uit de enquête die Wij Putten hier afgelopen zaterdag heeft gehouden.

 

De enquête besloeg het gebied tussen de Kerstraat en de Halvinkhuizerweg. Over het algemeen zijn mensen zeer tevreden over hun wijk en gemoedelijkheid is troef, zo werd duidelijk. De enquêteurs van Wij Putten troffen heel wat bewoners die er al vanaf het begin wonen, veertig jaar geleden. “Als we niet tevreden zouden zijn, waren we allang weggeweest”, was een veelgehoorde opmerking. Gemiddeld kreeg de wijk een krappe acht, twee bewoners kwamen zelfs uit op een tien.

Knelpunten zijn er wel. Zo is bij de bouw van de wijk destijds niet voorzien dat huishoudens tegenwoordig vaak over meerdere auto’s beschikken, waardoor het parkeren een probleem kan zijn. Het onderhoud aan openbaar groen laat hier en daar te wensen over, waardoor de suggestie van nogal wat bewoners voor de hand ligt: creëer extra parkeergelegenheid ten koste van het openbaar groen, dat in de wijk overigens in ruime mate aanwezig is. Verder zijn sommige steegjes rommelig, onder meer doordat bezorgers van reclamedrukwerk hun materiaal hier wel eens dumpen. En ook ruimt niet iedereen de hondenpoep op.

Over de verkeersveiligheid is men zeer te spreken: een forse meerderheid is van mening dat kinderen er veilig op straat kunnen spelen. Dat geldt echter beslist niet voor de Lage Engweg, waar bewoners vrijwel unaniem aangaven dat er soms erg hard wordt gereden. “Tot wel 80 kilometer per uur”, schatte een bewoner. De weg valt binnen de 30-kilometerzone, maar is kaarsrecht en nodigt kennelijk uit tot het trekken van een sprintje. Veel bewoners pleitten daarom voor verkeersremmende maatregelen. Voor het overige was men ook hier zeer te spreken over het woongenot.

Het was de negende keer dat Wij Putten de wijk inging. De partij gebruikt de resultaten onder meer bij het opstellen van een verkiezingsprogramma en waar mogelijk om kwesties bij de gemeente aan de orde te stellen.