info@wijputten.nl

Nieuws

Eropaf: De Puttense Recreatie Ondernemers Vereniging

Geplaatst op 23 mei 2017

De Veluwe is een bijzonder aantrekkelijk gebied voor toeristen en recreanten. Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in diverse sectoren. Toch gaat het niet helemaal goed in de sector en om die reden roepen de provincie en de Gelderse gemeenten dat ‘we’ willen de ‘Veluwe weer op 1 hebben’. We zijn benieuwd hoe de recreatieondernemers in onze gemeente dit beleven en wat er nog meer leeft onder hen. We hebben onszelf op 16 mei jl. uitgenodigd bij de Puttense Recreatie Ondernemers Vereniging (PROV) en zijn op bezoek op Camping de Rusthoeve van Herman Kool.

Huisvestingsproblemen
Het onderwerp permanente bewoning en Vitale Vakantieparken komt al gauw op tafel. Co Grift gaat terug naar de jaren 70 en licht toe hoe er door de gemeente door de jaren heen gehandhaafd is op permanente bewoning op recreatieparken. Het is nogal verschillend geweest per periode hoe de gemeente ermee omging. In het kader van Vitale Vakantieparken is de afgelopen jaren de druk opgevoerd en de gemeente wil de recreatie weer terug voor de recreatie. Het wordt me tijdens het verhaal duidelijk dat het niet zo simpel ligt als gedacht, want er ligt ook een huisvestingsprobleem van een aantal groepen. Als voorbeeld de Personen in Nood, de zogenoemde ‘PiN’ers’ zijn er altijd al geweest, dat is niet iets van de afgelopen jaren en deze mensen zullen altijd op zoek zijn naar tijdelijke situaties om te wonen. Dat geldt niet alleen voor PiN’ers, ook voor arbeidsmigranten, statushouders en asielzoekers. Daarnaast werd er in het verleden ook veel door starters gewoond op recreatieparken en zodra men gespaard had kocht men een huis. We zijn benieuwd naar hoe de ondernemers er tegenaan kijken wanneer deze groepen mensen op vakantieparken huisvesting zoekt. De ondernemers zijn daarin unaniem: men vraagt zich of de huisvesting van deze groep mensen op recreatieparken zou moeten plaats vinden. Een toerist verwacht een recreatiepark en een recreatiegebied. Een toerist wil zijn caravan neerzetten naast een andere toerist en niet naast iemand die er (al dan niet tijdelijk) woont.

Handhaven
Sinds Vitale Vakantieparken is de gemeente drukdoende met handhaven op vakantieparken. De ondernemers weten ons te vertellen dat er eens per week controles plaats vinden door de gemeente en dat de druk is opgevoerd. De ondernemers lichtten toe dat dit werkt: er zijn parken die nu grotendeels leeg staan waar geen (tijdelijke) huisvesting plaats vindt. Ook het ontstaan van het probleem komt in het gesprek aan de orde. Waar met name het probleem ontstaat is wanneer parken uitgepond worden. Op dat moment raakt het versnipperd en is er onvoldoende zicht op de situatie. Zowel voor beheerders, maar ook voor de gemeente is het lastig. De manier van handhaven zoals de gemeente Putten doet is volgens het PROV kostbaar en dat is lastig uit te leggen. Ook is het de recreatieondernemers niet altijd even duidelijk wat precies de regelgeving is en wanneer men in overtreding zou zijn als het gaat om permanente bewoning. Vanuit de gemeente krijgt men geen heldere informatie hierover en ook de communicatie is summier. De ondernemers geven aan met name de communicatie over het handhaven en de informatie over spelregels lastig te vinden en dat hier winst te behalen valt.

Samenwerken
We zijn benieuwd wat de gemeente nog meer anders of beter zou kunnen doen. Er wordt door de gemeente volgens de PROV met name veel geld besteed aan handhaving, maar er wordt te weinig geld uitgetrokken om Putten op de kaart te zetten. Putten is geen onderscheidend dorp op de Veluwe en er is weinig samenhang.
Het bestuur van de PROV geeft aan weinig overleg met de gemeente te hebben. Ook is er weinig samenwerking onderling en het lukt niet om samen met de ondernemers een kortingsbonnenactie van de grond te krijgen.

Op de vraag wat er verbeterd moet worden in de gemeente is men duidelijk: de bewegwijzering. Het ontbreekt aan goede toeristische bewegwijzering.

Recreëren in ons eigen dorp
Herman Kool heeft tot slot een mooie nadenker: ‘Kijk eerst eens door de ogen van de toerist, hoe kijkt een toerist tegen een bepaalde situatie aan?’. Ik vond het een mooie gedachte. Want inderdaad: moeten wij ons als Puttenaren niet afvragen hoe we ons dorp goed in de etalage kunnen zetten? Putten wordt daar namelijk voor ons allemaal mooier van. We zijn als Puttenaren per slot van rekening de recreanten van ons eigen dorp. Wat een luxe! Waar is het nou beter toeven dan in Putten en op de Veluwe?